Nowy Jork, 11 stycznia 2018 r.

Szanowna Pani Prezes,

W rozpoczętym właśnie 2018 roku będziemy obchodzić bardzo ważną rocznicę w polskiej historii: sto lat temu, po 123 latach niebytu, Polska odzyskała swoją niepodległość. Wielu ludzi i wiele czynników miało wpływ na to historyczne wydarzenie. Nie możemy pominąć też wkładu Polonii amerykańskiej, spośród której 20 tysięcy ochotników uformowali Armię Błękitną, która później walczyła na europejskich frontach, z głównym celem przywrócenia niepodległości Polsce. Kluczowym momentem w powrocie Polski na mapę świata było poparcie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow Wilsona, który w swoim orędziu do Kongresu w styczniu 1918 roku zdecydowanie poparł istnienie niepodległej Polski z dostępem do morza, co następnie przełożyło się na treść Traktatu Wersalskiego.

W 1926 roku ponad 5,5 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej podpisało się pod życzeniami dla Amerykanów z okazji 150. rocznicy odzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, ale też aby podziękować Ameryce za wsparcie okazane Polsce i Polakom w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wśród podpisujących był ówczesny Prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Kazimierz Bartel i Marszałek Józef Piłsudski. 111 woluminów z 30 tys. kart z podpisami znajduje się obecnie w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Świętując setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę pragniemy powtórzyć inicjatywę Polaków z 1926 roku. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza wszystkie organizacje polonijne, parafie, szkoły i osoby indywidualne, aby włączyły się w akcję składania podpisów pod petycją dziękującą Stanom Zjednoczonym za ich wkład w sprawę polskiej suwerenności w przeszłości i dzisiaj. „My, synowie i córki Narodu Polskiego, w setną rocznicę niepodległości Polski pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Stanom Zjednoczonym Ameryki za nieoceniony wkład w sprawę polskiej suwerenności” - myślę, że pod tym tekstem będzie mógł się podpisać każdy Polak czy Amerykanin polskiego pochodzenia.

Podpisy wraz z danymi (imię, nazwisko, miejscowość, stan) można składać w formie elektronicznej na stronie: www.deklaracjapolonii2018.org oraz na specjalnie drukowanych kartach, które są dołączone do tego listu. Kulminację akcji planujemy w czasie tradycyjnej Parady Gen. Pułaskiego, która odbędzie 7 października na nowojorskiej Piątej Alei. Wszystkie zebrane zebrane podpisy jako oprawione woluminy, zostaną przekazane przedstawicielom najwyższych władz Stanów Zjednoczonych w czasie specjalnej uroczystości w Waszyngtonie zaplanowanej na październik 2018 roku.

Bardzo zachęcam Państwa do włączenia się w tę akcję poprzez zbieranie podpisów od członków organizacji a także od uczestników organizowanych przez Państwa wydarzeń. Wypełnione karty z podpisami należy odesłać do Naszej Unii na adres: PSFCU, Attn: Pawel Burdzy, 9 Law Dr, Fairfield, NJ 07004. Loga organizacji, które włączą się w akcję, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.deklaracjapolonii2018.org. W sprawach szczegółów związanych z akcją, proszę kontaktować się z Pawłem Burdzym, Managerem ds. Public Relations Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (e-mail: pburdzy@psfcu.com, tel. kom.: 973-349-7088).

Z góry dziękuję Państwu za zaangażowanie w tę formę uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.

Z wyrazami szacunku, 

Bogdan Chmielewski

Dyrektor wykonawczy PSFCU