Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą należnych jej praw, statusu i środków oraz koordynacja przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury polskiej.

W trzecim zjeździe KOP-u zorganizowanym w Krakowie w terminie 29 czerwiec – 2 lipiec 2018 r. uczestniczyli przedstawiciele polskich i polonijnych organizacji oświatowych działających w Australii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czarnogórze, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Kazachstanie, Niemczech, Norwegii, Włoszech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Szwecji , Wielkiej Brytanii oraz na Litwie i Ukrainie.

W inauguracji zjazdu uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król, Senator RP Jerzy Fedorowicz, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Seroczyński oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastian Kęcik. Wieczorem uczestników zjazdu gościł na uroczystym bankiecie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Kongres Oświaty Polonijnej uhonorował statuetkami sześć osób zasłużonych dla oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Wśród wyróżnionych znalazła się Barbara Dudzik – Skarbnik SOiKP.


prev next