Szanowni Dyrektorzy,
Zwracamy się więc z prośbą do Państwa o przesłanie kart rejestracyjnych do 25 listopada włącznie, wersja Word w załączniku.
Prosimy o elektroniczne przesyłanie kart rejestracyjnych szkół do prezesów terenowych, a opłat do sekretarza finansowego:
Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378
Niestety, wciąż nie dotarły informacje z wszystkich szkół.
Przypominam, że informacje te są niezbędne do potwierdzenia i prowadzenia wielu akcji prowadzonych przez Zarząd Centrali. Należą do nich m.in. potwierdzenie rejestracji placówki na stronie ORPEG-u, uzyskiwanie legitymacji szkolnych, pomocy dydaktycznych, starania o dofinansowanie projektów, przyznawanie stypendiów Centrali, dyplomów Ambasadora, dyplomów za 100% zdawanie LOTE, wydawanie listów gratulacyjnych z okazji uroczystości i jubileuszów szkół, a przede wszystkim starań o przyznanie Statutu Nauczyciela.
Przypominam, że powinna ona zawierać nazwiska wszystkich nauczycieli łącznie z przedmiotami, których uczą, liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola i kl.0, liczbę uczniów uczących się w szkole podstawowej z uwzględnieniem uczniów kl.VIII, oraz liczbę uczniów szkoły średniej z wyszczególnieniem maturzystów.

Zarząd CPSD w Ameryce