Szanowni Dyrektorzy,
Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych z Centralą Polskich Szkȯł Dokształcających w Ameryce (CPSD) oraz Fundacją Uzdrowisko Supraśl zaprasza uczniów szkół polonijnych należących do CPSD do wzięcia udziału w letnich koloniach językowych na Suwalszczyźnie „Na ścieżkach historii”.
Kolonie odbędą się w dniach: 1 lipca – 14 lipca 2019 roku dla 27 uczniów w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat. Wypoczynek jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Jedynym kosztem, który ponoszoną rodzice, to bilet lotniczy.

Drodzy uczniowie,
W miejscowości Augustów przygotowaliśmy dla Was miejsce, w którym będziecie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, poznawać historię i kulturę Polski oraz integrować się ze swoimi polonijnymi rówieśnikami z kraju nad Wisłą.
Podczas dwutygodniowego pobytu czeka na Was moc atrakcji:
• zajęcia z języka polskiego,
• nauka projektowania gier planszowych,
• nocne obserwacje nieba,
• warsztaty filmowe,
• wycieczki po Suwalszczyźnie i Podlasiu,
• rejs statkiem,
• spływ kajakowy,
• wycieczki rowerowe,
• wizyta w Pałacu Branickich, Filharmonii Białostockiej oraz innych ciekawych miejscach historycznych,
• spotkanie z władzami Augustowa
• spotkanie z przedstawicielami młodzieżowych organizacji pozarządowych Zapewniamy uczestnikom zakwaterowanie w Augustowie w ośrodku „Krekowiak”, wyżywienie, ubezpieczenie oraz fachową opiekę.

Warunki uczestnictwa:
1. Szkoła zgłaszająca ucznia musi należeć do CPSD.
2. Aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach CPSD zgodnie z kalendarzem umieszczonym na stronie internetowej.
3. Wychowawca zobowiązany jest do napisania opinii o uczniu, zaś dyrektor szkoły potwierdza dokument swoim podpisem.
4. Uczestnik musi:
• być uczniem szkoły polonijnej (udokumentowane kopią świadectw z ostatnich trzech lat 2015-2016, 2016-2017, 2017-18),
• osiągać bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce (w szkole polonijnej) oraz wzorową ocenę z zachowania, wykazywać się nienaganną kulturą osobistą
• wykazać się wyróżnieniami na szczeblu szkolnym, jak i poza szkołą (konkursy organizowane przez CPSD lub przy współpracy naszej organizacji z innymi instytucjami),
• wykazywać się bardzo dobrą sprawnością fizyczną i zdrowotną ze względu na przewidywane aktywności t.j.: długa jazda rowerem, pływanie kajakami, biegi przełajowe, gry terenowe
• posiadać ważny paszport (USA lub ważną zieloną kartę),
• udział w koloniach mogą wziąć uczniowie, którzy nie korzystali jeszcze z tej formy wypoczynku, 

Informujemy, że w tym roku szkolnym przyjęto zasadę zakwalifikowania uczestnika 
 wg. liczebność uczniów w szkole:
• do 100 uczniów: 1 osoba
• od 101 do 200 uczniów: 2 osoby
• od 201 uczniów i powyżej: 3 osoby 


Centrala Polskich Szkół Dokształcających dysponuje czterema miejscami płatnymi dla osób, które wcześniej uczestniczyły w wypoczynku letnim organizowanym przez CPSD, a które spełniają ww. warunki. Osoby te są zobowiązane do skompletowania dokumentacji na zasadach wymienionych poniżej.
Zgłoszenia wraz z dokumentacją przesyła wyłącznie dyrektor szkoły do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres:

Dorota Andraka 
 7 Plane Tree Lane 
 Dix Hills, NY 11746
Z dopiskiem „Wypoczynek letni”


Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie pocztą tradycyjną (bez potwierdzenia odbioru tzw. certyfikowaną). Zgłoszenia wysłane drogą e-mailową, overnight z podpisem nie zostaną rozpatrzone. Potwierdzenie dotrzymania terminu zgłoszenia jest data stemplu pocztowego.

Z wyrazami szacunku,
 Zarząd Fundacji na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych
 Zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce