Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie,
Zachęcam w imieniu organizatorów wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie historycznym organizowanym po raz IV przez Fundacje Patria Nostra z Polski (na naszym terenie pierwszy raz mamy przyjemność współpracować z Fundacja).
Zwycięzców czeka bardzo ciekawa nagroda: WYJAZD DO POLSKI (szczegóły w załącznikach).
Zapraszam i życzę powodzenia

Dorota Andraka
Prezes CPSD
Fundacja PATRIA NOSTRA jest organizatorem konkursów historycznych,
do udziału w których serdecznie zapraszamy młodzież polonijną z USA.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji
o konkursach PATRIA NOSTRA w mediach polonijnych oraz o:
-- umieszczenie na Państwa stronie www plakatu konkursowego
-- przekazanie polskim szkołom informacji o konkursie.

IV EDYCJA KONKURSÓW
====================
Obecnie ogłoszona została IV edycja konkursu PATRIA NOSTRA,
która będzie składać się z 4 niezależnych konkursów:

-- konkursu Światowego adresowanego wyłącznie do polskiej
młodzieży zagranicznej z USA, Unii Europejskiej
a także Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu
-- oraz 3 konkursów regionalnych na Mazowszu, w Małopolsce
oraz Wielkopolsce, w których będzie uczestniczyć także
polonijna młodzież z USA

Zgodnie z regulaminem, Szkoła może wziąć udział w jednym
z 4-ch konkursów w ramach IV edycji, zgłaszając tylko 1 drużynę,
składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela-opiekuna.
W pierwszej kolejności będzie się odbywał Konkurs Światowy,
do którego rejestracja będzie trwała tylko do 20 września 2018
i do którego serdecznie Państwa zapraszamy.
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej klas VII i VIII
szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.


PRACE KONKURSOWE
=================
Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy
prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku.
Organizator przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na
podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym. Tematy
przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego
państwa polskiego po 1918 roku, jednakże w ramach konkursu
wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii
naszego kraju.

NAGRODY GŁÓWNE – WYCIECZKI DO POLSKI
====================================
Liczymy że w 4 konkursach PATRIA NOSTRA weźmie udział kilkadziesiąt
drużyn uczniowskich, polskiej młodzieży z USA. Autorzy najlepszych
prac konkursowych otrzymają nagrody główne – kilkudniowe wycieczki
edukacyjne do Warszawy, Krakowa i Poznania.

Zakładamy że wycieczki do Polski będą zrealizowane dla 8 najlepszych
drużyn uczniowskich z USA ( 32 osoby ), zgodnie z poniższym
harmonogramem:
-- w ramach konkursu światowego wycieczka w dniach
10-16 listopada 2018 dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )
-- w ramach konkursu regionalnego Mazowsze wycieczka w dniach
16-20 lutego 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )
-- w ramach konkursu regionalnego Małopolska wycieczka w dniach
16-20 marca 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )
-- w ramach konkursu regionalnego Wielkopolska wycieczka w dniach
20-24 kwietnia 2019 r. dla 2 drużyn z USA ( 8 osób )
Koszty wycieczek będą w całości ponoszone przez naszą Fundację.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ilości wycieczek w zależności
od uzyskanych środków finansowych.

Dokładny opis organizacyjny wszystkich 4 konkursów znajduje się
w załącznikach do maila.
Jednocześnie przesyłam Zaproszenie do Konkursu w formie graficznej,
które można umieścić na stronie FB Szkoły bądź stronie www, w celu
zachęcenia młodzieży do wzięcia udziału w konkursie.
Dla szerszego nagłośnienia przesyłam również Ogłoszenie o Konkursie,
które można wydrukować i umieścić w budynku Szkoły na tablicy
informacyjnej - gazetce szkolnej.
Prosimy o znalezienie w szkołach 3-osobowej drużyny pod opieką
nauczyciela, chętnej do wzięcia udziału w naszym Konkursie.
Nauczyciel-opiekun powinien się zgłosić do nas telefonicznie
bądź na nasz adres e-mail w celu zgłoszenia drużyny do konkursu
oraz otrzymania tematu pracy konkursowej.

NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE
==========================
https://youtu.be/WYwDKtkJ22I --- AKCJA AB
https://youtu.be/mMem9R_AVks --- Bitwa pod Grunwaldem
https://youtu.be/sV5ElkfjH7w --- EGZEKUCJA PILECKIEGO
https://youtu.be/XQPSrk-nRhw --- ODIZOLOWANIE GETTA
https://youtu.be/oQWxVOGbpL8 --- AKCJA ARSENAŁ 1


https://youtu.be/IFQ9DqSGEgc --- AKCJA ARSENAŁ 2
https://youtu.be/cBE0UWdc3Do --- KS. POPIEŁUSZKO
https://youtu.be/3ZfVMmEphiM --- ZABICIE BP. WOJCIECHA
https://youtu.be/WV0Jvixudpk --- ROZKAZ DEMOB. HUBALA
https://youtu.be/19btfxgPR10 --- INTERNOWANIE PRYMASA


https://youtu.be/_lfYL9uCBOE --- RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/VMZ8iFpHY_M --- REFORMA WALUTOWA
https://youtu.be/ppEqHCqMEZg --- UTWORZENIE WIN
https://youtu.be/MPrOHJOhbZE --- WESTERPLATTE
https://youtu.be/fW5s3Ll4NU0 --- POWSTANIE KRAKOWSKIE


https://youtu.be/WPoGcwhJRNk --- WESELE
https://youtu.be/OuAae5UYEwY --- RABACJA GALICYJSKA
https://youtu.be/IdnH5Wyu6Mk --- WYROK NA ZAGOŃCZYKA
https://youtu.be/RzhJwBclerY --- ZNAK SZACHOWNICY
https://youtu.be/Rr55hL8umO8 --- ZRZUT CICHOCIEMNYCH


https://youtu.be/iCx3AIVMpmw --- BITWA POD OSSOWEM
https://youtu.be/hLh0_lLSVTI --- BITWA NAD NIEMNEM
https://youtu.be/YTeOb5wjb_M --- BITWA p. OSTROŁĘKĄ
https://youtu.be/XxdmikGPw9s --- BITWA WARSZAWSKA
https://youtu.be/h4xr8NdiHiE --- KORONACJA CHROBREGORELACJE TELEWIZYJNE:
==================
https://youtu.be/InKfP8FlGWA --- TVP3 Poznań
https://youtu.be/0BzZsxefLZM --- TVP Polonia
https://youtu.be/b-pAlAh8oWE --- program WWP
https://youtu.be/YALonTQZXhM --- program Lustra
https://youtu.be/UZe3YCknm3o --- TVP3 Poznań
https://youtu.be/PdVqp8NK-7g --- TVP3 Kraków
https://youtu.be/TkB9LzFUAXQ --- Kronika Krakowska
https://youtu.be/JQ2HAYcrfp8 --- Polonia 24
https://youtu.be/AzBY3aB6-SE --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/-GHyIHqWLNU --- Halo Polonia
https://youtu.be/4FZfwvojsnA --- Warszawski Dzień
https://youtu.be/0vCjZ3bmIr8 --- TVP Polonia
https://youtu.be/pFwhHAstfp4 --- fotoprezentacja
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4 --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/EvDabzSJ3Dc --- TV Republika
https://youtu.be/Dh3PWlMYWIE --- TVP Polonia
https://youtu.be/rUJhk_wAtR4 --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/Zs-N_d6PJ2k --- Halo Polonia
https://youtu.be/rGrfoIRjYrY --- Radio FAMA
https://youtu.be/HjmdwEnn0EY --- TV SALVE
https://youtu.be/hQtVt-rtw-U --- TVP3 Warszawa
https://youtu.be/fiQVjKO4Nxc --- TV ELART

Zapraszamy do Konkursu !
Z wyrazami szacunku

Nataliya Volynets
Prezes Zarządu
tel. +48 531 220 888Fundacja Konkursu Historycznego
PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka