Szanowna Pani!
Stowarzyszenie Profesjonalnych Pań im. Marie Skłodowskiej Curie ogłasza konkurs wypracowań na ten rok. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że mamy wsparcie Centrali w przeprowadzeniu tego konkursu i prosimy o rozgłoszenie Polskim Szkołom Dokształcającym w tym roku.
Podaję plik w dwóch postaciach - “Word” i “PDF", dla tych, którzy używają tylko I pad’y.
Serdecznie proszę o rozesłanie ogłoszenia do PSD w Centrali oraz zachęcenie swoich studentów do wzięcia udziału w Konkursie. Poza nagrodami za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce będą rozdane dyplomy wyróżnienia wraz z drobną nagrodą. Na rozdanie nagród w czwartek, 9-go maja w Princess Manor, Greenpoint, Brooklyn, zapraszamy laureatów z jedną osobą towarzyszącą bezpłatnie.

Z poważaniem i wdzięcznością,
Maria Bielska
Organizatorka Konkursu
Marie Skłodowska Curie Professional Women’s Association