Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Z ogromną radością przesyłamy informację o wspaniałej inicjatywie oraz zaproszeniu do współpracy Kongresu Oświaty Polonijnej przez jednego z naszych członków Komisje Kulturalno-Oświatową "Szkoła Polska" z Portland, Oregon z Panią Dyrektor Renatą Dajnowską Pomysłodawczynią konkursu "Polonijny Rodzic na 6". Warto wesprzeć aktywność nauczycieli i rodziców w tradycyjnej polonijnej placówce szkolnej jako przejaw działań wspólnotowych, służących integracji polonijnych środowisk i różnych pokoleń migracyjnych. Pomysł polonijnych nauczycieli z Portland Oregon w USA wyróżniający rodziców Szkół Polonijnych na całym świecie to ukłon nas wszystkich dla ich pracy w podtrzymywaniu i umacnianiu kulturowej i językowej więzi z Polską, kolejnych pokoleń osób polskiego pochodzenia. Poniżej zamieszczone jest zaproszenie Pani Renaty Dajnowskiej Pomysłodawczyni konkursu w załączniku natomiast znajdziecie Państwo regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym konkursu "Polonijny Rodzic na 6" Edycja II -2019. Serdecznie zapraszamy.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
dr Jolanta Tatara

Prezydent
Kongresu Oświaty Polonijnej