Nowy Jork, 19 – 23 maja 2018 roku.

Stany Zjednoczone to kraj z najliczniejszą Polonią na świecie. Największe ośrodki polonijne to Nowy Jork, Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles i Seattle. Szacuje się że mieszka w Stanach Zjednoczonych 10,6 mln ludzi pochodzenia polskiego, a około 667 tys. z nich używa języka polskiego w życiu codziennym.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska dostrzega tę Polonię. Stąd pomysł na Przystanek Dwujęzyczność – miejsce, gdzie wskażemy rodzicom, nauczycielom i uczniom drogę do dwujęzyczności zrównoważonej.
Przystanek Dwujęzyczność to idea, która zwraca uwagę na rozwój osoby wielojęzycznej
i wielokulturowej. To pomysł dla nauczycieli polonijnych, rodziców i dzieci promujący dwujęzyczność wśród Polonii nowojorskiej poprzez wydarzenia kulturalne i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowym elementem będzie także możliwość skonsultowania się rodzica dziecka z psychologiem lub/i logopedą zajmującymi się na co dzień pacjentami dwujęzycznymi.
Przystanek Dwujęzyczność ma na celu upowszechnienie wiedzy o wielojęzyczności, promowanie tego zjawiska wśród nowojorskiej Polonii oraz diagnozę językowo – psychologiczną dzieci polonijnych.
Ważnym elementem Przystanku Dwujęzyczność będzie otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających. 

Program wydarzenia odbędzie się obejmuje panel dyskusyjny z udziałem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających – Doroty Andraki, Ilony Szliter – Wyzińskiej i Justyny Berezy – Polonijnych Nauczycieli Roku 2017 oraz innych ważnych Gości Honorowych otwarcia.

Serdecznie zapraszamy.


Program Przystanku Dwujęzyczność w Nowym Jorku

SOBOTA, 19 maja 2018

Polska Szkoła w Trenton przy parafii Św. Jadwigi – Trenton Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza – Brooklyn
Uczymy, jak uczyć: lekcje pokazowe i warsztaty dla rodziców
10:00 Programowanie języka, Katarzyna Czyżycka Metoda symultaniczno – sekwencyjna w pracy z dziećmi, Anna Nepomuceno
Odmiana rzeczownika na różnych poziomach edukacyjnych – Justyna Bereza Historia Polski dla dzieci polonijnych– Ilona Szliter – Wyzińska, Polonijny Nauczyciel Roku 2017
15:00 Słuchać, słyszeć, usłyszeć – czyli kilka słów o percepcji słuchowej – warsztaty dla nauczycieli i rodziców, Katarzyna Czyżycka, logopeda Dwukulturowość – wyzwanie dla polskich rodziców w USA – wykład dla rodziców i nauczycieli, Anna Nepomuceno, psycholog i logopeda
15:45 Aktywne metody wspomagania języka polskiego w domu, Justyna Bereza, Polonijny Nauczyciel Roku 2017 Rola historii w domu polonijnym – Ilona Szliter – Wyzińska


NIEDZIELA, 20 maja 2018

Centrum Polsko – Słowiańskie, 177 Kent St, Brooklyn, NY 11222
OD godz. 12:00 –Bezpłatne konsultacje psychologiczne i logopedyczne dla dzieci.
Gry, zabawy rozwijające wielojęzyczność dzieci.
Warsztaty dla rodziców.
Orodek Doskonalenia NauczycieliStowarzyszenia Wsplnota PolskajpgPONIEDZIAŁEK, 21 maja 2018Warsztaty dla nauczycieli polonijnych i lekcje pokazowe

Hapoy Times Day Care,
Gargield NJ 07073

Happy Times Day Care 3
Wallington NJ 07073

Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY

10:30 - Historia widziana inaczej – Ilona Szliter – Wyzińska Nieprzypadkowe przypadki, A. Nepomucoeno, K. Czyżycka
13:00 - Nieprzypadkowe przypadki, A. Nepomucoeno, K. Czyżycka Historia widziana inaczej –j – Ilona Szliter – Wyzińska
17:00 Nauka czytania metodą symultaniczno – sylabową, K. Czyżycka


WTOREK, 22 maja 2018Warsztaty dla nauczycieli polonijnych i lekcje pokazowe


Kids Akademy, Lindenhurs Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta – Copiaque, NY Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY
16:00 -   Historia widziana inaczej– Ilona Szliter – Wyzińska
17:00 -   Nauka czytania metodą symultaniczno – sylabową, K. Czyżycka
18:00 -   Rola historii w nauczaniu polonijnym – Ilona Szliter – Wyzińska
19:00 -   Dwujęzyczność w praktyce, A. Nepomuceno


ŚRODA, 23 maja 2018 r


Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku; 233 Madison Avenue, (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
Godz. 18:00 Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego
                      Przemówienia Gości Honorowych
                      Panel dyskusyjny z udziałem prezesa SWP, prezes CPSD, Polonijnych Nauczycielek Roku
                      Uroczyste podpisanie umów i wręczenie aktów powołania


TRENERZY Przystanku Dwujęzyczność w Nowym JorkuKatarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, autorka książeczek dla dzieci i serwisu logopedycznego dla rodziców. Dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Anna Nepomuceno – psycholog, terapeuta, filolog polski. Absolwentka psychologii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych.

Ilona Szliter – Wyzińska – historyk, nauczyciel w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Wiedniu. Polonijny nauczyciel roku w kategorii SPK w 2017 roku

Justyna Bereza – filolog polski, nauczyciel języka polskiego w szkole w New Jersey. Polonijny Nauczyciel Roku w kategorii szkół społecznych w 2017 roku