W związku z obowiązkiem podania nazwisk uczestników obozu na Mazurach do kancelarii Senatu RP jesteśmy zmuszeni skrócić termin nadsyłania zgłoszeń do 30 maja.
Prosimy dyrektorów, tych którzy jeszcze nie wysłali dokumentów pocztą o przesłanie całej dokumentacji ucznia (scanów) drogą emailową na adres andraka@aol.com oraz o wnikliwą analizę potencjalnych kandydatów z państwa placówek.
Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynać do 30 maja!
Przepraszamy za zainstniałą sytuację i późną informację o koloniach. Decyzję o organizacji wypoczynku naszych uczniów w Polsce otrzymaliśmy z Senatu 18 maja.

Z wyrazami szacunku
Zarząd CPSD w Ameryce.


Zarząd Centrali ogłasza rekrutację na kolonie letnie w Rucianej Nida w dniach od 2 do 14 lipca 2018r. w ramach realizacji wsparcia projektów przez Senat RP. 

W związku z tym prosimy dyrektorów szkół o zgłaszanie uczniów, których wyjazd na kolonie byłby nagrodą za bardzo dobrą naukę w polskiej szkole i udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez szkołę i Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. 

Zgłoszenia z kompletną dokumentacją prosimy wysyłać na adres:
7 Plane Tree Lane, Dix Hills, NY 11746 do dnia 4 czerwca 2018r.:
1. Opinia wychowawcy ucznia potwierdzona przez dyrektora szkoły,
2. Dyplomy, nagrody otrzymane przez kandydata,

3. Dzieci w wieku od 12-17 lat.

Z wyrazami szacunku
Dorota Andraka, Prezes Centrali