Wzorem lat ubiegłych Centrala Polskich Szkół Dokształcających organizuje międzyszkolną studniówkę dla tegorocznych maturzystów.
Bal studniówkowy odbędzie się w sobotę 2 lutego 2019. w godzinach od 7:00 do 1:00 am. w restauracji:
The Royal Manor, 454 Midland Avenue, Garfield, New Jersey, 07026.
Imprezę poprowadzi DJ Kacper

  • Stroje studniówkowe (galowe sukienki i garnitury) powinny być w kolorach: biały, granatowy, czarny.
  • Oprócz maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy na studniówkę rodziców, opiekunów grup, działaczy oświatowych, szkoły zrzeszone w CPSD, które nie maja klas maturalnych.
  • Cena biletu dla uczniów klas maturalnych wynosi 35,00 USD; różnicę w wysokości 50,00 USD dofinansuje CPSD. Pozostali (tj. osoby towarzyszące, działacze oświatowi) płacą za bilet wstępu 85,00 USD od osoby.
  • Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: mariapazdzior@yahoo.com
  • a opłatę (czekiem wypisanym na CPSD) 
  • na adres sekretarza finansowego CPSD:
Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378

Ponadto, uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 10 grudnia 2018 r. nazwiska wszystkich maturzystów kończących szkołę w br. szkolnym (adres: mariapazdzior@yahoo.com)

Natomiast do dnia 15 stycznia 2019 r. prosimy o następujące dane:
1.   Imiona i nazwiska maturzystów wybierających się na bal studniówkowy, w tym partnerów maturzystów.
2.   Ilość osób dorosłych wybierających się na bal (dyrektor, nauczyciele, rodzice, inni).
3.   Imię i nazwisko dyrektora szkoły i wychowawcy klasy maturalnej.

Z poważaniem,
Maria Pazdzior-Marchwinski
Anna Tracz