Szanowni Państwo Dyrektorzy!

 

            Pragnę poinformować, że w dniu 15 listopada o godz.6:30 w PSD przy parafii Św. Cyryla i Metodego, 150 Dupont Street, Brooklyn NY 11222 organizujemy szkolenie z zakresu sprawdzania i oceniania pisemnych części testu z państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Ośrodek w Nowym Jorku jako jedyny w USA ma obecnie uprawnienia do przeprowadzania tych egzaminów. Z tego względu członkowie komisji egzaminacyjnych muszą się odpowiednio przeszkolić, żeby sprostać obowiązkom członka komisji przewidzianych prawem. Proszę koniecznie o poinformowanie nauczycieli o mającym się odbyć u nas szkoleniu. W szkoleniu powinni wziąć udział nauczyciele posiadający wykształcenie pozwalające na pełnienie zaszczytnej funkcji egzaminatora, a mianowicie:

1) osoby, które ukończyły filologię polską z tytułem magistra i kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (prowadzone w Nowym Jorku przez UMCS);

lub:

2) osoby, które ukończyły inne filologie z tytułem magistra kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (prowadzone w Nowym Jorku przez UMCS).             

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż nadanie nam uprawnień licencjonowanego ośrodka egzaminacyjnego świadczy o docenieniu naszych działań na niwie edukacji polonijnej. Rosnący prestiż, funkcja i znaczenie języka polskiego na międzynarodowym rynku pracy i w edukacji stawia przed nami nowe wyzwania, którymi powinniśmy sprostać. 

PODCZAS SPOTKANIA BĘDZIEMY OMAWIAĆ ORGANIZACJE STUDIÓW (nauczanie języka polskiego połączone z glogodydaktyką ) 

Z wyrazami szacunku

 Dr Dorota Andraka-prezes

 ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES : rochocka@aol.com do dnia 13 listopada