INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU SZKÓŁ POLONIJNYCH

Zapraszają na warsztaty metodyczne Z polskim na co dzień dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 3 w szkołach sobotnich zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Zajęcia, podzielone na bloki, będą podejmowały następującą tematykę:

-Samodzielne czytanie w edukacji wczesnoszkolnej: (a) Od zdania do opowiadania, (a) Czytam i rozumiem;

-Gramatyczne konstelacje: (a) Gramatyka w ruchu – zabawy ruchowe wspierające naukę polskiej fleksji, (b) Gramatyczne historyjki, (c) Gramatyczne gry planszowe;

-Historia dla najmłodszych: (a) Historia w przedszkolu, (b) Historia bez podręcznika.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

1.Nowy Jork – 15 listopada 2018 roku- zgłoszenia do dnia 10 listopada-rjujka@wp.pl

Godz. rozpoczęcia warsztatów 6:30pm.

      150 Dupont Street , Brooklyn ,NY 11746               

2 .New Jersey3 listopada 2018 roku- zgłoszenia do 28 października –

           mariapazdzior @ yahoo.com

          Godz. rozpoczęcia warsztatów 3:00pm.

          Szkoła im. Karola Wojtyły, 705 Clinton St Linden NJ07036

 

 3.Connecticut 17 listopada 2018 roku- - zgłoszenia do dnia 10 listopada  - wjusinska@yahoo.com 

Godz. rozpoczęcia warsztatów 3:00pm. 

Polska Szkola Sobotnia

75 Derby Ave

Derby CT 0641

4. Massachusetts – 2 grudnia 2018 roku- zgłoszenia do dnia 25 listopada -ala100@verizon.net

              Sobotnia Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II    

              Godziny rozpoczęcia 12:30 pm.                            

Warsztaty zostaną poprowadzone przez dr Beatę Katarzynę Jędrykę, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej, autorki materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Uwaga! Na warsztaty proszę ubrać się w strój sportowy oraz wygodne obuwie. Proszę także zabrać lusterka.

Zapraszamy serdecznie

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

dr Beata Katarzyna Jędryka