Szanowni Dyrektorzy,

Zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających informuje, że w dniu 5 listopada 2017r. o godz. 11:00 am , odbędą się warsztaty dla nauczycieli klas VIII oraz klas licealnych. Zapraszamy również osoby , które chcą pracować w grupie nauczycieli przygotowujących I prowadzących egzamin LOTE.

Tematem warsztatów będzie: "Rola i struktura testów plasujących i testów biegłości. Analiza, ocena i tworzenie zadań zamkniętych testujących umiejętności: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz rozpoznawania struktur gramatycznych. "
Warsztaty prowadzić będzie dr Agnieszka Rabiej z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie oraz Małgorzata Gradzki koordynator egzaminu LOTE i dr Dorota Andraka prezes CPSD
Warsztaty odbędą się w budynku PSD Im Św. Faustyny: 101 - 60 92 Street, Ozone Park,NY 11416.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 2 listopada na adres : rochocka@aol.com

Z poważaniem
Renata Ochocka
Sekretarz Organizacyjny CPSD