Szanowni Dyrektorzy ,

27 stycznia 2019r. w godzinach 11:00AM do 2:00PM w siedzibie P&SFCU przy 100 McGuinness Blv. odbędzie Zebranie Sprawozdawcze CPSD.
Zgodnie ze Statutem każda szkole może reprezentować 3 przedstawicieli (dyrekcja , nauczyciele pracujący w szkole , rodzice mający dzieci w danej placówce ) oraz członkowie indywidualni. Szkoły jak i osoby indywidualne przed 20 stycznia 2019 muszą mieć opłacone składki członkowskie.
Potwierdzenie obecności z imiennym podaniem nazwisk osób zgłoszonych na zebranie prosimy kierować na adres e-mail: 

rochocka@aol.com 

do 15 stycznia 2019 r.