NOWE FORMY DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

Warunki przystapienia do egzaminu LOTE2019.docx
zgloszenie na egzamin LOTE 2019.doc
Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli.2019.doc
1.Informacje o uczniu 2019.doc
2.Student Profile in Microsoft Word-Documnet #1-2019.doc
3.Document #2-2019docx.docx
4.Karta ocen-2019.docx
5.Speaking form-2019.docx
Deklaracja dyrektora LOTE 2019 p.docx