Zarząd Centrali - Board Members

Wraz z rozpoczynajacym sie rokiem szkolnym przystepuje do pracy nowo wybrany zarzad Centrali Polskich Szkol Doksztalcajacych.  Walne Zebranie tej organizacji odbylo sie 15 wrzesnia 2013 roku w Polskiej Szkole Doksztalcajacej im. gen. K. Pulaskiego na Brooklynie.  Andrzej Popadiuk - dyrektor tej szkoly, a zarazem przewodniczacy Komisji Statutowej, przedstawil zebranym ostateczna wersje statutu, ktora zatwierdzono wiekszoscia glosow.  Projekt statutu w znacznej czesci oparty byl o poprzednie statuty CPSD
i nawiazywal do 90letniej tradycji tej organizacji.
W Walnym Zebraniu CPSD uczestniczyli przedstawiciele 39 szkol i zgodnie z przyjetym regulaminem, wybrali takze nowy zarzad.
Prezesem CPSD zostala ponownie dr Dorota Andraka – dyrektor Polskiej Szkoly Doksztalcajacej im. sw. Cyryla i Metodego na Brooklynie, a wiceprezesem – dyrektor Akademii Jezyka Polskiego z Manchester, NJ – Anna Tracz.  Funkcje prezesow okregowych objeli: Renata Jujka – na stan Nowy Jork, Ewa Zalusinska – na Long Island, Floryde, Texas i Arizone, Maria Pazdzior-Marchwinska – na stany New Jersey i Pensylwanie, Jan Kozak – na stany Massachusetts i Rhode Island oraz Wioletta Jusinska – na stan Connecticut.
Funkcje sekretarza protokolowego powierzono Lucynie Lis, sekretarza finansowego Waldemarowi Kulakowskiemu a sekretarzem organizacyjnym zostala Renata Ochocka.
Powolano rowniez Komisje: Rewizyjna, Stypendialna i Socjalna.
W podsumowaniu prezes CPSD – dr Dorota Andraka powiedziala, ze przed polonijna oswiata jest wiele zadan, ale cel jest jeden: propagowanie polskosci w srodowiskach polonijnych poprzez nauczanie jezyka oraz wychowywanie mlodego pokolenia w duchu tradycji i kultury polskiej.  Wybrany zarzad bedzie pomagac szkolom i nauczycielom w ich trudnej, ale zarazem pieknej pracy. Zdarzaja sie niedociagniecia, ale jak wiadomo, ten nie popelnia bledow, kto nic nie robi. Zarzad CPSD stanowia ludzie – pasjonaci, ktorzy mimo wielu obowiazkow rodzinnych i zawodowych, znajduja czas i checi do pracy spolecznej.
Nalezy tu podkreslic, ze dr Dorota Andraka objela funkcje prezesa CPSD po raz kolejny i z jej wlasciwa werwa i zaangazowaniem przystapila, wraz z nauczycielami i dyrektorami szkol polonijnych, do realizowania planu na kolejny rok.
Podobnie jak w poprzednich latach, CPSD organizuje kolportaz podrecznikow i ksiazek, pomaga w ujednoliceniu system nauczania i oceniania, umozliwia nauczycielom udzial w warsztatach metodycznych, organizuje miedzyszkolne konkursy, egzaminy Polish Regents oraz egzaminy certyfikatowe z jezyka polskiego. W ostatnich latach takze wspolpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komisja Oswiatowa KPA, Konsulatem Generalnym RP, Instytutem J. Pilsudskiego oraz Polsko-Slowianska Unia Kredytowa. CPSD jest rowniez fundatorem stypendiow dla uczniow klas najstarszych. Z mysla o naszych dzieciach i mlodziezy, zyczymy nowemu zarzadowi CPSD i wszystkim szkolom polonijnym udanego roku.