Kontakt - Contact us

Polish Supplementary School Council of America, Inc.
Adres korespondencyjny:

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
7 Plane Tree Lane
Dix Hills, NY 11746
Tel: (516) 279-7609

Prezes Centrali:
Dorota Andraka
tel. (516) 279-7609;

Vice Prezes:
Anna Tracz
tel. (732) 657-5632;

Prezesi Okregowi:

Nowy Jork: Renata Jujka
tel. (718) 982-8035;

Long Island, Floryda, Texas, Arizona: Ewa Załusińska
tel. (631) 988-5967;

New Jersey, Pennsylvania: Maria Paździor-Marchwińska
tel. (732) 205-1578;

Massachusetts, Rhode Island: Jan Kozak
tel. (617) 464-2485;

Connecticut: Wioletta Jusinska
tel. (203) 720-1727, (203) 675-2092;

Kartę Rejestracyjną wraz z opłatą (wyłącznie czekiem) prosimy przesłać na adres sekretarza finansowego CPSD:

Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378

Kolportaz Podrecznikow
ZAMOWIENIA dzienników lekcyjnych, podręczników szkolnych oraz podręczników metodycznych z Polski i Chicago należy kierować na adres:

Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378
tel. (917) 749-6578
Email:

Bardzo proszę o sprawdzenie listy szkoł na stronie Centrali.
Wszelkie informacje o zmianach proszę kierować na adres:
lub , oraz