Ogłoszenia

Międzynarodowy Konkurs im. Wandy Chotomskiej01.17.17

XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Szanowni Państwo,
ponownie przypominamy i zapraszamy zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzieżową twórczością literacką nauczycielom o trzydziestej trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Regulamin Konkursu