Ogłoszenia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze CPSD01.19.17

Szanowni Dyrektorzy
5 lutego 2017 o godzinie 11:00am odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze CPSD. W roku 2016 dobiegla końca 3-letnia kadencja obecnego Zarządu CPSD, Komisji Rewizyjnej i Komisji Stypendialnej. Według statutu centrali (można go znaleźć na stronie http://www.centralapolskichszkoldoksztalcajacych.com) każda szkoła należąca do CPSD, ma prawo do 3 przedstawicieli na zebraniu wyborczym, a żeby wybory mogły zostać przeprowadzone, potrzebna jest obecność 50% upoważnionych do głosowania.  Bardzo prosimy w związku z tym o dużą frekwencję i potwierdzenie obecności na zebraniu do 29 stycznia 2017 do pani Renaty Ochockiej:
Zebranie odbędzie się w siedzibie PSFUK na Brooklinie, 100 McGuinness Blvd.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
5 luty 2017 godz. 11:00am. – 2:30 pm.


Cześć sprawozdawcza

1. Otwarcie zebrania-prezes CPSD
2. Oddanie czci zmarłym nauczycielom
3. Wręczenie Dyplomów Prezesa
4. Odczytanie porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6.Wybόr Komisji Uchwał i Wniosków
5. Odczytanie sprawozdań.
-sprawozdanie z działalności Zarządu
-sprawozdanie Komisji Stypendialnej
-sprawozdanie Komisji Socjalnej
-sprawozdanie Finansowe
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad sprawozdaniami.
8. Odczytanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu CPSD
10.Zamknięcie zebrania.

Część druga - wyborcza

1.Wybόr Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
2.Odczytanie Regulaminu wyboru władz CPSD
3. Wybory Zarządu
-przewodniczący prosi o przedstawienie kandydatów w kilku zdaniach osobę, która zgłasza kandydata
-przewodniczący pyta o zgodę kandydata na kandydowanie
4.Głosowanie
5.Odczytanie wyników głosowania.
6.Przewodniczący odczytuje nowy Zarząd.
7.Prowadzenie dalszej części zebrania przez nowego Prezesa