Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego

Nauka polskiego to dobra inwestycja

Po raz czwarty na Columbia University odbył się egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego. O certyfikat ubiegało się 40 osób.

Do egzaminu 3 i 4 maja przystąpili uczniowie i absolwenci dwóch nowojorskich szkół: św. św. Cyryla i Metodego z Greenpointu (22 osoby) i im. Jana Pawła II na Maspeth (16 osób) oraz dwie osoby uczące się języka polskiego indywidualnie. Zdający podchodzili do testów w zależności od stopnia opanowania języka: na poziomie podstawowym (B1), średnio ogólnym ( B2) lub zaawansowanym (C2). Byli również tacy, którzy uzyskawszy wcześniej certyfikat na poziomie podstawowym, zdecydowali się przystąpić do egzaminu dla zaawansowanych. „Przez cały rok dużo się uczyłem. Zdecydowałem się na B2, gdyż chciałem sprawdzić samego siebie” – mówi Marek Roszkowski, przyszły student finansów na Baruch College, który w ubiegłym roku zdał egzamin na poziomie B1.

UBIEGAJĄCY SIĘ O CERTYFIKAT uczniowie polskich szkół przeważnie urodzili się w Stanach Zjednoczonych lub przybyli tutaj we wczesnym dzieciństwie. Języka uczą się nie tylko ze względów sentymentalnych.

Większość uczniów przystępuje do egzaminu z języka polskiego, aby na studiach uzyskać dodatkowe kredyty. Wiąże z oszczędnościami i możliwością skrócenia okresu studiowania. Natomiast tym, którzy zamierzają studiować w Polsce, certyfikat z języka polskiego pozwoli na przeskoczenie roku zerowego.

Inni naukę polskiego uważają za intratną inwestycję w samych siebie. „Przystąpiłem do egzaminu C1 ze względów osobistych i zawodowych – podkreśla 21-letni Krzysztof Waluszko, student fizykoterapii na Stony Brook University. – Certyfikat zwiekszy moje szanse w staraniach się o pracę. W razie potrzeby będę mógł służyć pacjentom jako tłumacz”. „Certyfikat pozwoli mi udowodnić różnym instytucjom, że mówię płynnie po polsku” – mówi Maciej Sadowski, wkrótce student St Joseph’s College. Na to, że certyfikat pomoże mu w karierze zawodowej, liczy również Jakub Herdzik, który zamierza podjąć studia inżynieryjne na Polytechnic University, a także Daniel Kurzyna, studiujący kryminalistykę na John Jay College oraz Ryszard Kluz, wkrótce student stosunków międzynarodowych na St. John’s University.  Wszyscy zamierzają pracować w przyszłości poza granicami Stanów Zjednoczonych: w budownictwie, FBI, Interpolu.  W tym przypadku – podkreślają – dobra znajomość drugiego języka jest niezbędna.

3 MAJA MŁODZIEŻ przystąpiła do egzaminu pisemnego, który trwał 225 minut i składał się z czterech części. Pierwsza – była sprawdzianem stopnia umiejętności rozumienia ze słuchu; potem – test z gramatyki i sprawdzian umiejętności rozumienia tekstów pisanych, a na końcu – praca pisemna. Uczniowie pisali krótkie wypracowania na dwa z zadanych tematów. Oto przykładowe zestawy tematów:

Poziom B1:
1. Napisz życzenia dla rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia lubWielkanocy
2. Najbardziej lubię sobotę ..........(uzasadnij dlaczego)

Poziom B2:
1. Napisz e-maila do przyjaciela, z wyjaśnieniem, dlaczego dlaczego nie przyjdziesz na imprezę
2. Czy pieniądze dają szczęście?

Poziom C2:
1. Napisz list z przeprosinami do profesora, że nie oddałeś na czas książki
2. Czy lepiej ściągnąć płytę z internetu, czy lepiej ją kupić? (uzasadnij dlaczego).

UCZNIOWIE RÓŻNIE OCENILI stopień trudności egzaminu pisemnego. Dla niektórych najtrudniejsza wydała się gramatyka, dla większości jednak – rozumienie ze słuchu. „Po wysłuchaniu tekstu mieliśmy odpowiedzieć, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Chociaż tekst usłyszeliśmy dwukrotnie, nie było to wcale łatwe zadanie, bo lektor czytał bardzo szybko” – uskarża się Alicja Sierzputowska ze szkoły Cyryla i Metodego.

W niedzielę 4 maja zdający podchodzili do egzaminu ustnego, odpowiadając na pytania z wylosowanego zestawu pytań. „Miałam powiedzieć o zmianach klimatycznych” – mówiła Natalia Cruz ze szkoły Cyryla i Metodego. Daniel miał zadzwonić do agencji i wynająć dom. Rysiek musiał wyrazić opinię, czy kuchnia łączy, czy dzieli narody. Wszyscy ponadto mieli za zadanie ułożyć historyjkę do zaprezentowanej fotografii.

DWUDNIOWY EGZAMIN odbył się przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, której przewodniczył prof. Jerzy Podracki z Uniwersytetu Warszawskiego. „Egzaminy w Stanach Zjednoczonych wyglądają inaczej niż w innych krajach. Młodzież jest doskonale przygotowana. Wyróżnia się znakomitą prezencją, starannym strojem i umiejętnościami” – mówi przewodniczący komisji. Zaznacza, ze egzaminy zyskują obecnie na popularności. „W tym roku będziemy obchodzić skromny jubileusz, ponieważ upływa 5 lat od chwili wprowadzenia testów certyfikatowych. Obecnie egzaminy przeprowadzane są prawie we wszystkich krajach europejskich. Byliśmy nawet w Chinach i Japonii. Najczęściej wyjeżdzamy na egzaminy do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

W komisji zasiedli również: mgr Piotr Kajak z UW, mgr Małgorzata Pasieka z Uniwersytetu Wrocławskiego i Bożena Krawiec z KUL-u.

Przeprowadzenie egzaminów z jezyka polskiego na Columbia University było możliwe dzięki współpracy Centrali Polskich Szkół Dokształcająch z prof. Johnem Micgielem ze Szkoły Stosunków Międzynarodowych, dyrektorem Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią oraz Instytutu Europejskiego na Columbia University.

W niedzielę przystępującym do egzaminu uczniom pomyślności życzyli: prof. John Micgiel, przewodniczący Komisji Oświatowej KPA dr Edmund Osysko, prezes CPSD Dorota Andraka oraz poseł Paweł Zalewski.

-Barbara Szenk
13 maja 2008


O EGZAMINIE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

  • Ministerstwo Edukacji w Polsce wprowadziło egzaminy 15 października 2003r.
  • Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy ukończyli 16 lat, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się do egzaminu przygotowywali.
  • Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.
  • Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym (B1), średnim ogólnym (B2) i zaawansowanym (C2).
  • Egzamin pisemny trwa 225 minut i składa się z czterech części : 30-minutowy sprawdzian z rozumienia ze słuchu, 60-minutowy z gramatyki, 45-minutowy z rozumienia tekstów pisanych, 90-minutowy z umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.
  • Egzamin ustny trwa co najmniej 15 minut. Zdający losują jeden z przygotowanych zestawów zadań.
  • Za każdą z umiejętności (czterech pisemnych i ustnej) zdający może uzyskać 40 punktów, a za cały test – 200 punktów.
  • Warunkiem zdania testu jest uzyskanie oceny pozytywnej (minimum 60%, czyli 24 punkty) z każdej części egzaminu.
  • Egzaminy odbywają się, gdy zgłosi się co najmniej 15 kandydatów.
  • Opłaty za egzamin wynoszą w euro (lub w innej walucie wg aktualnego przelicznika) w zależności od poziomu: 60-100 euro, a za certyfikat – 20 euro.

W Internecie:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.buwiwm.edu.pl


Przed egzaminem ustnym. Od lewej: mgr Małgorzata Pasieka, prof. Jerzy Podracki, prezes CPSD Dorota Andraka, wiceprezes CPSD Andrzej Popadiuk, mgr Bożena Krawiec oraz mgr Piotr Kajak (pierwszy z prawej) z grupą młodzieży


Uczeń ze szkoły im. Jana Pawła przygotowuje się do egzaminu ustnego.
Egzaminują: mgr Małgorzata Pasieka i prof. Jerzy Podracki.