Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

Egzaminy z języka polskiego Polish Regents

Egzamin z języka polskiego

Uczniowie 27 szkół polonijnych z okręgu nowojorskiegow październiku próbowali swoich sił na egzaminie z języka polskiego, który po raz drugi odbył się na Uniwersytecie Columbia.

Do egzaminu ze znajomości języka polskego jako obcego, który odbył się 19 października, przystąpiło 280 uczniów uczęszczających do szkół polonijnych w stanach: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Pennsylwania.  Egzamin przeprowadzany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej już po raz drugi odbył się na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Ze względu na odległość, kilkunastu uczniów z Rhode Island, Arizony i Kalifornii zdawało w swoich rodzimych placówkach.

Do egzaminu mogli przystąpić uczniowie, którzy już uczęszczają do szkół średnich. Egzamin ze znajomości języka obcego (Language other than English – LOTE), w tym przypadku polskiego, należy bowiem do grupy egzaminów przeprowadzanych w szkołach średnich w ramach tak zwanych Regents Examinations. Są to egzaminy przygotowywane przez dany stan, do których obowiązkowo przystępują wszyscy uczniowie.  Wyniki zostają wpisane do arkusza ocen, który jest później uwzględniany przy naborze na uczelnię wyższą.  Obok języka obcego uczniowie zdają więc egzaminy z języka angielskiego (English Language Arts), matematyki, historii z elementami geografii i nauk społecznych (tzw.Social Studies), oraz chemii z elementami biologii i fizyki (tzw. Science).

Język polski w szkole amerykańskiej

Przed kilkoma laty do egzaminu z języka polskiego jako obcego uczeń mógł przystąpić w amerykańskim liceum, do którego uczęszczał. Niestety, w roku szkolnym 1998-99, stanowe Komisje Oświatowe (Boards of Education) ze względów finansowych wstrzymały egzaminy dla sześciu mniejszości narodowych, w tym dla polskiej grupy etnicznej.  Tylko dzięki inicjatywie Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, której prezesem jest dr Edmund Osysko, a dyrektorem wykonawczym mgr Jolanta Szulc, egzamin z języka polskiego jest nadal przeprowadzany, a liczba zgłoszeń z roku na rok wzrasta. Dla porównania w 2006 roku do egzaminu przystąpiło 162 uczniów z 21 szkół ze stanów: Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Kalifornia i Oregon (średnia z egzaminu wyniosła 87 na 100 punktów), a w 2007 roku - 270 uczniów z 25 szkół polonijnych w tych samych stanach (średnia z egzaminu wyniosła wówczas 90).

Na pewno nie bez znaczenia jest też fakt, że ideę egzaminu popiera zespół dr. Johna Micgiela, dyrektora Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Columbia, który użycza miejsca na egzamin, oraz Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, której przewodniczy Dorota Andraka. 

Obecnie egzamin ze znajomości języka polskiego jest przygotowywany, przeprowadzany i sprawdzany przez grupę profesjonalistów znających zarówno język polski jak i angielski, a jej kordynatorem, z ramienia Komisji Oświatowej KPA, jest Małgorzata Gradzki.  Egzamin odbywa się tylko raz w roku, jesienią.  Aby przystąpić do egzaminu młodzież, która urodziła się w USA, musi udokumentować, że uczyła się języka polskiego w szkole polonijnej przez co najmniej cztery lata.  W przypadku dzieci, które przyjechały z Polski, uwzględnia się ich edukację na podstawie ostatniego świadectwa z Polski.  W tym celu należy zgłosić się do najbliższej szkoły polonijnej i poprosić o ewaluację.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin ze znajomości języka polskiego, podobnie jak i z innych języków, składa się z części ustnej (Part 1) i pisemnej (Part 2, 3 i 4).

Egzamin ustny odbywa się na dwa tygodnie przed częścią pisemną.  Polega on na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. Oto przykładowy temat, który uczeń ma za zadanie zrealizować w formie scenki: „Jesteś na wycieczce w Polsce razem ze swoją klasą i właśnie się zgubiłeś, więc prosisz o pomoc przechodzącego policjanta.” Za „odegranie” dwóch takich scenek można uzyskać do 24 punktów w ogólnej skali do 100.

Egzamin pisemny jest skonstruowany tak, aby sprawdzić znajomość języka na trzech płaszczyznach.  W jego skład wchodzi słuchanie krótkich tekstów i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów oraz drobnych informacji i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie (Writing, Part 4). Jeśli chodzi o część pisemną, to uczniowie muszą napisać na dwa spośród trzech podanych tematów, wykazując się przy tym znajomością form pisemnych, takich jak list, opowiadanie i kartka z dzienniczka.

Wszystkie poprawne odpowiedzi w części 2. i 3. to kolejnych 60 punktów w ogólnej skali do 100.  W części czwartej, gdzie oceniana jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, przejrzystość stylu oraz zachowanie odpowiedniej formy i długości (minimum 100 wyrazów) wypowiedzi, można uzyskać do 16 punktów.  Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę, dany uczeń musi uzyskać minimum 85 punktów na 100 możliwych.

Kredyty i prestiż

Uczniowie ocenili egzamin pozytywnie. “Nie był bardzo trudny. Mam nadzieję, że dobrze zdam egzamin, to będzie dowód na to, że jestem dobra z języka polskiego” – tłumaczy Natalia Gryczka z PSD im. H. Sienkiewicza na Brooklynie. “Jestem tutaj, ponieważ ten egzamin przyda mi się, gdy będę szła na studia. Jak go zdam, to dostanę dodatkowe kredyty, które ułatwią mi dostanie się do wybranego college’ – powiedziała tuż po zakończniu egzaminu Monika Goraj z Polskiej Szkoły przy Fundacji Kulturalnej w Clark w New Jersey. Podobnego zdania był Andrew Buczyński z PSD im. M.M. Kolbego w Riverhead na Long Island: “Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem orłem z języka polskiego, ale bardzo bym chciał zdać ten egzamin, aby wpisać go na moim podaniu do college’. Wiem, że dzięki temu będę miał więcej szans, by się dostać do dobrej szkoły”.

Dla uczniów zdających egzamin ważny jest fakt otrzymania dodatkowych trzech kredytów w szkole średniej. Natomiast dr Osysko twierdzi, iż ten egzamin przede wszystkim podnosi prestiż naszej grupy etnicznej, a jego skala pokazuje nasz potencjał.

Podobną refleksją podzielił się przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku Chris Rybkiewicz, który miał okazję po raz pierwszy obserwować przeprowadzanie egzaminu. Był mile zaskoczony powodzeniem, jakim się on cieszy, i pełen podziwu dla młodej Polonii.

-Dorota Bakuła
28 października 2008

Kontakt z Komisją Oświatową KPA:


Do tegorocznego egzaminu z języka polskiego przystąpiło 280 licealistów z 27 szkół


Zespół zajmujący się przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminu, stoją (od lewej): Renata Ochocka, Maria Paździor, Iwona Kandybowicz, Monika Karczmarczyk, Małgorzata Czajkowska, Małgorzata Gradzki, Marzena Regucka, Dorota Bakuła; siedzą (od lewej): Halina Osysko, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Strąk