Publikacje

Nowy Dziennik - http://www.dziennik.com

Oplatek Nauczycieli Nolonijnych

Opłatkowe Spotkanie CPSD

Około 280 osób związanych z polonijnym szkolnictwem, nauczycieli, rodziców, kapłanów a także działaczy polonijnych wzięło udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 14 grudnia w gościnnym Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.  Jak co roku była to okazja do wyróżnienia zasłużonych medalami Komisji Edukacji Narodowej.
Gospodarzem spotkania była pani Konsul Generalna RP Ewa Junczyk-Ziomecka wraz z zastępcą konsulem Mateuszem Stąsiekiem i wicekonsul Alicją Tunk.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  pani Urszula Gacek, przyszła Konsul Generalna RP w Nowym Jorku, ks. dr Witold Moroziewski, o. Dominik Libiszewski, ks. prałat Piotr Żendzian, ks. prałat Bronisław Wielgus, dr Iwona Korga z Instytutu Piłsudskiego, prowincjał o. Mikołaj Bogdan Socha.
Spotkanie rozpoczęła dr Dorota Andraka – prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających (CPSD), gości powitała Konsul Generana Ewa Junczyk-Ziomecka, a wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę „Gdy śliczna Panna”, przy akompaniamencie Barbary Wojcieszak, nauczycielki z P.S.D. im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT.
Głównym punktem spotkań opłatkowych w Konsulacie jest co roku wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, który – jak przypomniała wszystkim Anna Tracz, zastępca prezesa CPSD – został ustanowiony na mocy ustawy o prawach i obowiązkach nauczycieli z dnia 27 kwietnia 1956 r.  W tym roku medalem KEN odznaczeni zostali Iwona Biel, Danuta Bronchard, Małgorzata Czajkowski, Barbara Dąbrowski, Agata Drzewicki, Janina Dybas, Mariusz Gajewicz, Agnieszka Gomuła, Iwona Jaskółka, Małgorzata Kamińska, Anna Konieczny, Iwona Koszelak, Katarzyna Kisielewska, Danuta Kucharska, ks.Tadeusz Maciejewski, ks. Ronald John Marczewski, Aneta Matyszczyk, Iwona Mościński, Józef Pałka, Katarzyna Pawka,Teresa Sokołowska, Maria Sowińska, Elżbieta Nowak-Trościaniec, Marta Wesołowski, Zdzisława Wasińska, Małgorzata Zabłocki oraz Lucyna Żak.  Medale wręczyła pani Konsul Generalna.
”Medal KEN, to ogromne wyróżnienie, które nie tylko nagradza, ale również zobowiązuje do dalszej pracy i doskonalenia się” – powiedziała dr Andraka gratulując odznaczonym.  “Dzisiaj nasze życie zostało dotknięte w sposób szczególny, został doceniony nasz trud i nasza praca” – powiedziała Anna Konieczny z P.S.D. im. św. Faustyny z Ozone Park, która zabrała głos w imieniu wyróżnionych.
W podziękowaniu dla nauczycieli wystąpił kwartret „Paderewskiego” w skład którego wchodzą uczniowie z P.S.D. im. Ignacego Jana Paderewskiego z Glen Head, NY: Alexandra Woroniecka, Helena Woroniecka, Natalia Kozieł, Veronika Kozieł.

Każde spotkanie opłatkowe w Konsulacie ma niepowtarzalną atmosferę.  Tegoroczne jednak miało charakter szczególny jeszcze z innego powodu.  Było ono połączone z pożegnaniem Konsul Generalnej RP Ewy Junczyk-Ziomeckiej, która pełniła tę funkcję przez ostatnich 5 lat.  W trakcie tego czasu polonijne szkolnictwo i wszyscy z nim związani odczuli jej ogromne zaangażowanie.  Usadzona w wygodnym fotelu Pani Konsul wzruszyła się do łez oglądając montaż z podziękowaniami i życzeniami od szkół polonijnych i osób indywidualnych oraz kalejdoskop zdjęć i wspomnień.
“Pamiętam nasze spotkania w Pani gabinecie (...), jak myśli kłębiły się w głowie, jak tu zacząć, żeby wszystko zostało pozytywnie zatwierdzone, jakich użyć argumentów, aby projekt do MSZ podpisała Pani szybko, bo czas nagli, aby wnioski na medale KEN-u, których było ok 100 w czasie Pani kadencji, zostały podpisane” – powiedziała dr Andraka, dziękując Konsul Generalnej za współpracę i wsparcie dla oświaty polonijnej.
Modlitwę, która zawsze towarzyszy spotkaniu opłatkowemu, poprowadził kapelan CPSD ks. prałat Bronisław Wielgus.  Po niej nastąpiło łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie wspólnych kolęd i oczywiście poczęstunek tradycyjnymi potrawami polskimi.

Bożena Mahmoud