Publikacje

Moje opinie o warsztatach

Opinie uczestników warsztatów metodycznych “Wezwania współczesnej polskiej szkoły”-Z.Hoffman- nie opublikowane
1.Cieszę się, że mogłam wziąć udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli, zorganizowanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Jestem nauczycielką w polskiej szkole na Brooklynie, ale mieszkam w New Jersey i tutaj uczestniczyłam w warsztatach w Clark. Uważam, że było to bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone spotkanie. Dziękuję również Centrali za to, że zorganizowała te warsztaty w kilku miejscach, w tym w Clark w New Jersey, dzięki czemu większa ilość nauczycieli miała możliwość z nich skorzystać, bez konieczności dalekich dojazdów.  Uważam, że bardzo cenne jest dla nauczycieli uczestnictwo w wykładach metodycznych. Jest to znakomita okazja do doskonalenia swoich umiejętności, czerpania nowych inspiracji do swojej pracy, zapoznawania się z nowymi metodami i technikami uczenia jak również możliwość poznania środowiska nauczycieli polonijnych. W przerwach i podczas rozmów kuluarowych jest tez okazja do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Sobotnie warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana były, według mnie, znakomite. Sama osoba prowadzącego: wybitnego pedagoga, człowieka całym sercem oddanego problematyce edukacji dzieci i młodzieży, niezwykle charyzmatycznego i doświadczonego trenera, sprawiła, ze te kilka godzin spędzone na tym spotkaniu minęły bardzo szybko, a nawet za szybko.Pan Hofman za pomocą ciekawie opracowanej prezentacji multimedialnej, przybliżył nam zagadnienia z zakresu neurodydaktyki. Musze przyznać, ze pierwszy raz uczestniczyłam w tego typu wykładzie i tym bardziej cieszę się, ze mogłam poszerzyć swoja wiedze właśnie w tym zakresie. Zapamiętam sobie napewno na zawsze słowa Pana Hofmana ze „ mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” i że dlatego właśnie tak ważne jest poznanie jego budowy i mechanizmów działania. Szczególnie podobało mi się zwracanie dużej uwagi, w całym wykładzie, na relacje międzyludzkie, a w szczególności na relacje nauczyciel- uczeń. Cieszę się że prowadzący tak wiele razy podkreślał, jak duże znaczenie w pracy nauczyciela odgrywa nasz, nauczycieli, stosunek do uczniów, czyli to czy my swoich uczniów po prostu lubimy, czy wogóle lubimy ludzi. Dodatkowo dużo uwagi prowadzący poświęcił także na pokazanie nauczycielom, w jaki sposób możemy sprawiać, aby uczniowie lepiej zapamiętywali przekazywane im informacje oraz jak możemy trenować pamięć i zapamiętywanie. Świetne i bardzo przydatne okazały się zaprezentowane i wykonane wspólnie, podczas warsztatów, ćwiczenia pamięci poprzez zabawy, powtarzanie określonych gestów i rytmów.Podobało mi się także to, ze pan Hofman zwrócił uwagę na to jak ważne jest, aby mieć w życiu autorytety. Mówił także o tym jak młodym ludziom ciężko jest w dzisiejszych czasach odnajdywać i pielęgnować swoje autorytety, ze względu na pojawiające się tu i ówdzie sprzeczne informacje na temat autorytetów. Sam zdecydowanie i z pasja opowiadał również o swoich autorytetach.Jak już zaznaczyłam na samym początku, cieszę się, że mogłam wziąć udział w warsztatach pana Zdzislawa Hofmana.  Jednocześnie życzyłabym sobie i innym nauczycielom, abyśmy mieli, częściej okazje do takich wspólnych spotkań i doskonalenia swoich umiejętności. Przede wszystkim jednak by były to warsztaty na tak wysokim poziomie i tak ciekawe jak te Pana Hofmana.
Beata Biały- P.S.D. im H. Sienkiewicza, Brooklyn
2.Warsztaty z panem Zdzisławem Hofmanem były bardzo ciekawe i dużo mi dały. Pobudziły mnie do myślenia na temat: jaka powinna być szkoła, w jakim kierunku winna zmierzać edukacja. Dowiedziałam się jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel. Otrzymałam konkretne przykłady na zrelaksowanie zmęczonego pracą umysłu i na powtórne pobudzenie go do dalszej aktywności:
• - muzyczna zabawa np. „Orzeszek” (dobry test sprawnościowy dla każdego),
• - krótkie ćwiczenie na koordynację wzrokowo – ruchową przy wykorzystaniu muzyki i rytmu,
• - propozycje wspólnych tańców w kole przy muzyce – jako pomysł na integrację w grupie.
Sposób w jaki pan Hofman przekazywał wiedzę na tych warsztatach jest dla mnie najlepszym przykładem wzorowego prowadzenia lekcji i uczenia. Cieszę się, że wzięłam udział w tych zajęciach.
/Anna Gronkiewicz – PSS Derby, CT)

3. Warsztaty metodyczne pt. “ Wyzwania współczesnej polskiej szkoły “ - Zdzisław Hofman.  Nauczyciele polonijni niestety , maja tę trudność ,że mają ograniczony dostęp do tzw.” mądrych glów” . Oczywiście w dobie internetu “ dla chcącego nic trudnego” , zdałoby się rzeć , jednak nie ma to jak osobisty kontakt z metodykami , psychologami , ludzmi , którzy zgłębiają tajniki pracy z dziecmi , która stawia przed współczesnym nauczycielem coraz to trudniejsze wyzwania. Warsztaty metodyczne , które odbyły się 7 listopada w Szkole Języka Polskiego im.bł. Jerzego Popiełuszki w Derby CT miały na celu, pomóc nam nauczycielom, wdrazać się w nowy , wcale nie łatwy do zaprojektowania obraz wsółczesnej szkoły .
Spotkanie z autorytetem, w dziedzinie metodyki nauczania, Zdzisławem Hofmanem było bardzo owocne i pouczające.  Wytknął on bowiem wady jakie niesie ze sobą tzw. nowe szkolnictwo . ᶕPokazał, że współczesna szkoła zapomniała o uczniu , o jego marzeniach , talentach , osobowości i skupiła się na wykresach , tabelach , statystykach . Mówił ,że tzw. “ustawianie w szeregu” dzieci zabija w nich całe piękno . Ze , wbrew pozorom ,nie na opanowanej do perfekcji matematyce świat się kończy , że jeśli uczeń przeszkadza w lekcji bo pyta , to znak ,że właśnie teraz jest ciekawy i pragnie czegoś sie nauczyć. Wykład Zdzisława Hofmana w moim odczuciu wielce interesujący i zwyczajnie “mądry” , urozmaicony filmami , ciekawaymi grafami oraz piekną muzyką. Myślę , że wszyscy zebrani na sali nauczyciele , a nie było ich mało , przez moment stali się małymi dziećmi , którzy z ogromnym zaciekawieniem wrzucali kamienie do jeziora obserwując tworzące się fale na wodzie . Wyszłam z tego spotkania ubogacona jako nauczyciel ale równiez jako matka .  Póżniejszym dyskusjom, na poruszone tematy, nie było końca......a oto przecież chodzi …..żebyśmy ciągle starali się stawć lepszymi ,madrzejszymi i ciekawszymi nauczycielami ….nauczycielami , którzy odkrywają przed uczniem cały świat .

Izabela Padro-Małecka

4.Pani Mario,Pani Prezes
Dziekujemy za wspaniałᶕ organizacjȩ I atmosferȩ warsztatów za możliwość uczestnictwa w wykładzie, za kolejnᶕ dozȩ wiedzy.Liczba nauczycieli świadczy o wielkim zainteresowaniu I potrzebie dokształcania siȩ.
Jest dla nas fizycznᶕ niemożliwościᶕ dojechać na jakiekolwiek zajȩcia do Nowego Jorku, dlatego też czas i miesce uważamy, że było strzałem w dziesiᶕtkȩ.Dziȩkujemy I czekamy na nastȩpne spotkania-w imieniu własnym i uczestniczᶕcych nauczycieli-
A.Urban-P.S przy Parafii św.Jadwigi w Trenton, NJ

5.WITAJCIE !
Chciałam bardzo serdecznie podziȩkować za zorganizowanie
warsztatów z p. Zdzisławem Hofmanem. Były one
doskonałᶕ okazjᶕ do pogłȩbienia swoich wiadomości
i lepszego zrozumienia możliwości pracy z uczniem.
Dorotko - gratulujȩ trafnego wyboru osoby prowadzącej
i zorganizowanie funduszy, a Marysi za perfekcyjne
przygotowanie organizacyjne.
Jeżeli nie jest za późno, to również mogȩ dorzucić kilka słów od siebie,
o które prosiła Marysia.
Zajȩcia z p. Z. Hofmanem, w których uczestniczyłam w Clark -
były moim czwartym spotkaniem z tym wykładowcᶕ.
Z przyjemnościᶕ pragnȩ podkreślić, że sᶕ one za każdym razem
bardzo ciekawe i wiele informacji tam przekazanych jest bardzo
przydatnych do nauczania w szkole. W pełni podzielam opiniȩ,
że tylko entuzjastycznie nastawiony do pracy nauczyciel
jest w stanie zainteresować swoją lekcją uczniów i zachȩcić
ich do dalszego pogłȩbiania wiedzy.
Ewa Wiśniewski - członek indywidualny CPSD
Staten Island