Publikacje

Nowy dziennik - http://www.dziennik.com

Opłatek CPSD w Konsulacie

Spotkanie Opłatkowe CPSD w Konsulacie

„Jest taki jeden szczegόlny dzień w roku, ktόry niesie ciepło i miłość, gasi w wielu sercach gniew i złość, (...) dzień, ktόry powinien trwać cały rok”- takimi słowami powitała zebranych dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce, na dorocznym Spotkaniu Opłatkowym 11 grudnia 2016 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polski w Nowym Jorku, gdzie zebrały się rzesze nauczycieli, rodzicόw i przyjaciόł szkolnictwa polonijnego, ktόrzy odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu miłości do Polski, nauczaniu języka polskiego i historii młodych pokoleń na obczyźnie.  Uroczystość swoją obecnością uświetnili honorowi goście: szef gabinetu Pana Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski, gospodarze wydarzenia- Pani Konsul RP Katarzyna Padło i wice konsul Pani Alicja Tunk, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Witold Mroziewski, duszpasterz oświaty polonijnej o.Tadeusz Lizińczyk, przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z dyrektorem Bogdanem Chmielewskim i szefową Rady Dyrektorόw p.Małgorzatą Gradzki na czele, przewodnicząca Kongresu Polonii Amerykańskiej p.Bożena Kamińska, prezes Fundacji Jana Pawła II p.Michał Pająk z małżonką oraz dyrektor-elekt Fundacji Kościuszkowskiej p.Marek Skulimowski.  Świąteczną atmosferę zapewnił zebranym Chόr Pomorski Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Tradycyjnie, na spotkaniu Opłatkowym w Konsulacie RP, zostają wręczane Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom i innym osobom zasłużonym dla oświaty polonijnej, ktόrzy jak to określiła dr Dorota Andraka „tworzą każdego dnia arcydzieło ze swojego życia, poświęcając się szkolnictwu polonijnemu, pracując z miłości do wykonywanego zawodu.  Za to „arcydzieło” 11 grudnia 2016 roku otrzymali oni najwyższe odznaczenie edukacyjne z rąk Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego, a odbiorcami były następujące osoby: dyrektorzy: Anna Kubicka, Dorota Jastrzębski, ks.Marek Rudecki, nauczyciele: Monika Fryc-Gabryś, Izabela Falger, Izabela Pardo-Małecka, Teresa Denarska, Krystyna Janicka-Włodek, Alicja Rekś, Beata Grabowska, Anna Warchoł,Teresa Fałda, Marta Kirkicka, Katarzyna Miszczela, Krystyna Siedlecka, Bożena Pukowiec, Beata Rolek,dr Iwona Korga oraz Michalina Czoch i Kinga Dobrzański - ubiegłoroczne laureatki.  Wśrόd odznaczonych nie zabrakło także rodzicόw, ktόrzy odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie edukacyjnym, a byli to: Izabela Karmilowicz, Zofia Dawidowicz, Bogusława Osuchocki, Grzegorz Rus, Tadeusz Osiniak, Ewa Wolinski, Katarzyna Zaguła.
”Tu na emigracji nauczyciel polonijny ma do spełnienia misję specjalną, przez kilka godzin tygodniowo ma wychować, wykształcić młodego człowieka, dla ktόrego Polska jest krajem jego rodzicόw i dziadkόw.  Maluchy uczymy więc umiejętności czytania, pisania i polskich zwyczajόw, starszym uczniom tłumaczymy skomplikowaną historię Polski i literaturę, tak rόżną od kraju, w ktόrym mieszkają(...) Trud nauczyciela czy działacza polonijnego przynosi owoc, bo gdy absolwenci klas najstarszych opuszczają mury szkoły polonijnej, wiemy że wychowaliśmy ambasadorόw Polski, ktόrzy zawsze i wszędzie będą dumni z polskich korzeni, a wiedza wyniesiona z naszych lekcji pomoże im w życiu codziennym”-powiedziała w imieniu odznaczonych dr Iwona Korga.  I to właśnie absolwentka jednej ze szkόł polonijnych-im. św. Maksymiliana M.Kolbego w Riverhead na Long Island, Angelika Osiniak, dedykowała piękną pastorałkę „Święty czas” wszystkim odznaczonym.
Jako że było to spotkanie opłatkowe, nie zabrakło wspόlnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem i tradycyjnych, polskich potraw wigilijnych.  W ten jeden szczegόlny dzień, budynek na rogu Alei Madison i 37 Ulicy na Manhattanie zamienił się w „kawałek starej Ojczyzny”…
Bożena Mahmoud

Goście honorowi: konsul RP Katarzyna Padło, minister Adam Kwiatkowski, ks. biskup dr Witold Mroziewski, o.Tadeusz Lizińczyk, Małgorzata Gradzki, Bogdan Chmielewski, Michał Pająk z małżąnką


Odznaczeni z p. Ministrem w centrum


Angelika Osiniak, PSD im św. M. M. Kolbego, Riverhead