Publikacje

Nowy Dziennik

Studniówka 2015

STUDNIÓWKA 2015
7 lutego 2015 roku odbył siȩ już 7 Bal Studniówkowy organizowany przez Centralȩ Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce dla maturzystów szkół polonijnych w niej zrzeszonych. W tym roku miał on miejsce w Royal Manor w Garfield, NJ i uczestniczyłyo w nim 469 osób, w tym 176 maturzystów, ich osoby towarzyszᶕce, wychowawcy, dyrektorzy szkół i rodzice. Nie zabrakło też gości honorowych. Bal Studniówkowy swojᶕ obecnościᶕ zaszczycili: Mateusz Stąsiek, z-ca kierownika Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, wraz z małżonką ,Bogdan Chmielewski- Dyrektor Wykonawczy Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,
Małgorzata Czajkowska i Marzena Wierzbowska -przedstawicielki Rady Dyrektorów Polsko- Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej ,dr Iwona Korga -dyrektor wykonawczy Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku
wraz z mȩżem, pan Artur Dybanowski -tegoroczny Marszłak Parady Pulaskiego , pan Marek Ruszała-prezes
Fundacji Kulturalnej w Clark wraz z małżonkᶕ.
Zgodnie z tradycjᶕ Studniówkȩ rozpoczȩto Polonezem, z dr Dorotᶕ Andrakᶕ, Prezesem CPSD i Panem Józefem
Pałkᶕ, właścicielem Joseph’s Dance Studio oraz Pania Mariᶕ Marchwińskᶕ-Paździor, prezesem terenowym
CPSD w New Jersey i Pennsylwanii-koordynatorem tegorocznego balu i Panem Bogdanem Chmielewskim
dyrektorem wykonawczym PSFUK na czele. Maturzyści prezentowali siȩ godnie i elegancko, zdajᶕc sobie
sprawȩ z faktu, że cały wieczór jest im poświȩcony, co podkreślały wszystkie osoby zabierajᶕce głos.Prezes
CPSD dr Dorota Andraka, gratulujᶕc maturzystom złożyła również podziȩkowania nauczycielom i
wychowawcom klas, wrȩczając im dyplomy i symboliczne kwiaty, podkreślając również rolȩ rodziców w
wychowywaniu naszej młodzieży. Po czȩści oficjalnej rozpoczȩła siȩ szampańska zabawa , trwająca do
pierwszej w nocy, prowadzona przez DJ Janusza, podczas której zarówno uczniowie jak i dorośli
zaprezentowali swoje tancerskie umiejȩtności. Tego wieczoru , jak to podkreśliła dr Dorota Andraka w
podziȩkowaniu wystosowanym do dyrektorów szkół po studniówce, nasi arbiturienci zdali swój
pierwszyegzamin dojrzałości. Nastȩpne wyzwanie przed nimi, to matura w maju i już teraz życzymy im
wszystkim powodzenia.ł

Bożena Mahmoud