Publikacje

Unia z Centralą Polskich Szkół

Dorota Bakuła
Rzecznik CPSD

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.) to czwarta organizacja sponsorująca Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową.  Jednak już od kilku lat Centrala owocnie współpracuje z Unią, a uczniowie polonijnych szkół mogli skorzystać z takich programów jak „Unia dla Uczniów”, „Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem”, czy „Opłaca się być Członkiem Unii”.  PSFUK pozyskała natomiast nowych członków zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polonii.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest instytucją świadczącą usługi finansowe dla członków swoich organizacji sponsorujących.  Od stycznia 2009 roku taką organizacją jest również Centrala Polskich Szkól Dokształcających w Ameryce.  Pan Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów PSFUK gorąco powitał Centralę jako kolejnego sponsora wierząc, iż Centrala będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój tejże instytucji poprzez liczne uczestnictwo młodej Polonii w jej atrakcyjnych programach.  I tak się dzieje.  Unia oferuje całą gamę programów edukacyjnych, a polskie szkoły z nich chętnie korzystają.
Obecnie do CPSD należy 65 szkół na wschodnim wybrzeżu, w których uczy się 8030 uczniów i pracuje 565 nauczycieli z Nowego Jorku, New Jersey, Pennsylvanii, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island i Florydy.  Obok Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, CPSD współpracuje również z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, „Wspólnotą Polską”, Komisją Oświatową KPA, Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku i Instytutem Piłsudskiego.  „To wspaniały potencjał, którego nie można sprzeniewierzyć.  Moim zadaniem jest dopilnować, aby wykorzystać każdą możliwość by promować nasze polonijne szkoły i rozwijać ich działalność” mówi Dorota Andraka, prezes CPSD w Ameryce.

Pomoc dla ucznia
W ubiegłych latach PSFUK przy współpracy z CPSD, w ramach programu stypendialnego pomagającego polonijnej młodzieży realizować edukacyjne marzenia, przygotowała wiele atrakcji dla uczniów szkół polonijnych.  Od trzech lat odbywa się konkurs pod nazwą „Unia dla uczniów”.  W tym programie dyrekcje polonijnych szkół, na podstawie wewnętrznego regulaminu, typują najpilniejszych uczniów ze swoich szkół.  Unia wręcza laureatom dyplomy i wpłaca na ich konta w PSFUK po $100. 
Od dwóch lat uczniowie mogą też brać udział w konkursie „Astronomiczna przygoda z Kopernikiem”.  W ostatniej edycji chętni do skorzystania z oferty PSFUK uczniowie musieli napisać esej na temat „Jak przykład Mikołaja Kopernika i finansowe wsparcie Naszej Unii może pomóc mi zostać naukowcem?” Tego lata dwudziestu szczęśliwych laureatów wyjechało na tygodniowy na obóz naukowy do Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Vestal, NY.  Nagrody Unii są formą stypendium naukowego, które promuje zainteresowanie przedmiotami ścisłymi wśród młodzieży szkolnej.
Kiedy w maju bieżącego roku, w głównej siedzibie PSFUK, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach tych obu programów, ponad 140 uczniów, rodziców i nauczycieli przybyło na uroczystość stanowiąc tym samym rekord w dotychczasowej frekwencji.  Świadczyć to tylko może o potrzebie istnienia tego typu inicjatyw. 
Dodatkowo, co dwa lata jest przeprowadzany konkurs plastyczny pod nazwą „Co lubię w naszej Unii?” Na ostatni uczniowie polskich szkół dokształcających nadesłali aż 220 prac, a w marcu autorzy najlepszych prac odebrali nagrody.
Wspólnym wyzwaniem CPSD i PSFUK było zorganizowanie kolejnego międzyszkolnego Konkursu Języka Polskiego pt. „Drogi i Scieżki do Niepodległości Polski”, który odbył się w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II na Maspeth, NY, w kwietniu tego roku.  W konkursie wzięło udział ponad 170 uczniów.  Rok wcześniej w konkursie CPSD pt. „Polska – kraj moich rodziców” wzięło udział około 200 uczniów z 28 polskich szkół.  Celem konkursów od lat jest popularyzacja polskiej poezji, piosenki, polskich tradycji, zwyczajów oraz języka.  Nagrody ufundowała m. in. PSFUK.
Ważnym do odnotowania faktem jest również pierwsza w historii szkolnictwa polonijnego na Wschodnim Wybrzeżu międzyszkolna studniówka polonijnych klas maturalnych, która odbyła się w lutym br.  Patronat honorowy nad studniówką objęła m. in. Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.  Zresztą przedstawicieli Unii nie brakuje też na ważnych uroczystościach polskich szkół.  W listopadzie zeszłego roku , podczas jubileuszu 20-lecia istnienia polskiej szkoły w Copiague, przybyli przedstawiciele PSFUK z oddziału w Copiague na Long Island.
Absolwenci polonijnych placówek często też korzystają z programów stypendialnych oferowanych przez PSFUK.  Informacje o nagrodach finansowych dla wyróżniających sie uczniów docierają do każdej polskiej szkoły i są chętnie tam popularyzowane.

Pomoc dla nauczyciela

PSFUK dba nie tylko o potrzeby młodej Polonii.  Chętnie też sponsoruje inicjatywy CPSD skierowane do nauczycieli polonijnych.  Praca nauczyciela w polonijnej szkole jest utrudniona pod wieloma względami.  Tym bardziej cieszy przychylność Unii, która udostępnia bezpłatnie swoją salę konferencyjną na potrzeby oświaty polonijnej.  Tylko w ubiegłym roku odbyło się 5 warsztatów metodycznych, na których gościli wykładowcy z polskich i amerykańskich uczelni, oraz pracownicy IPN-u.  Sala służy też do organizowania zebrań i szkoleń dla dyrektorów i przedstawicieli Komitetów Rodzicielskich.
Bez pomocy lokalowej Unii trudno też byłoby zorganizować nowojorską edycję studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Ponad 50 nauczycieli ze szkół polonijnych rozwija swój warsztat metodyczny na kolejnych zjazdach.  Wykładowcy z Uniwersytetu M. Składowskiej-Curie w Lublinie prowadzą zajęcia i egzaminują właśnie w sali w głównym budynku Unii na Greenpoincie.  Dzięki życzliwości Unii koszty studiów podyplomowych, które w całości ponoszą studenci, są znacznie obniżone.  Wiadomo bowiem jak kosztowne może być wynajęcie lokalu na zjazd lub konferencję.  Unia zaangażowała się również w przygotowanie uroczystości związanych z rozdaniem dyplomów, na które w październiku przybędą: rektor UMSC, prof. dr hab. Jan Mazur i dr A. Butcher – kierownik studiów.
O tym, że edukacja to jeden z priorytetów Unii świadczy fakt przekazania pół miliona dolarów na rzecz utworzenia Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.  Korzystają z tego polskie szkoły, bo Katedra nadaje rangę przeprowadzanym tu egzaminom ‘Polish Regent’ i certfikatowym z języka polskiego. 
Centrala PSD zawsze może liczyć na wsparcie Unii i dofinansowanie różnych innych inicjatyw.  Na ostatni zjazd nauczycieli i działaczy polonijnych w Bostonie Unia ufundowała dwa autokary, a także dofinansowała wyjazd do Amerykańskiej Częstochowy w maju na Dzień Rodziny.  Szkoły polonijne zrzeszone w Centrli PSD mogą też zwrócić się bezpośrednio do Unii o pomoc finansową.  Część szkół otrzymała juz pieniądze na utworzenie sal komputerowych, na zakup mebli szkolnych czy pomocy dydaktycznych.  Zawsze też Unia pamięta o trudach zawodu nauczyciela i życzeniach z okazji Dnia Nauczyciela.  Właśnie w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, za swoją działalność i wspieranie szkolnictwa polonijnego, Unia została nagrodzona statuetką im. Janiny Igielskiej.

Pomoc dla rodzica
Rodzice uczniów szkół polonijnych są w większości członkami Unii.  Przy zapisach na nowy rok szkolny, jak i podczas innych okazji, są informowani o benefitach związanych z przynależnością do polonijnej placówki finansowej.  Tym najważniejszym jest możliwość decydowania o przekazaniu symbolicznej składki na konto jednej z organizacji sponsorującej.  Jeśli wybiorą Centralę Polskich Szkół Dokształcających, to ich pieniądze wracają do dzieci w polskich szkołach.  Program „Warto być członkiem Unii” w ubiegłym roku przyniósł ponad 5 tys. dolarów, które trafiły do szkół biorących udział właśnie w tym programie.
Będąc członkami Unii rodzice również mogą starać się o pomoc finansową i stypendia na studia dla swoich pociech.  Unia oferuje też inne usługi i organizuje liczne spotkania informacyjne.  W najbliższym czasie Unia i Centrala planują utworzenie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz nagrodę finansową dla nauczyciela, który w pracy z uczniem osiąga wysokie wyniki.  Ma to jeszcze bardziej zachęcić polonijne środowisko do samopromocji i brania udziału w życiu publicznym.

Polonijne placówki edukacyjne są zawsze otwarte na współpracę z innymi organizacjami polonijnymi.  Działając wspólnie można osiągnąć bardzo wiele.  Przykład doskonałego mariażu Centrali PSD i Polsko Słowiańskiej Unii Kredytowej napawa optymizmem.  Pomoc finansowa Unii służy rozwojowi oświaty polonijnej, a Centrala wdzięczna jest za wsparcie i każdą pomoc.  Pozostaje tylko życzyć sobie tak wiarygodnych i niezastąpionych sponsorów w środowsku polonijnym.