Publikacje

Glos nauczyciela - http://www.nowydziennik.com

XIII Zjazd nauczycieli

Nowy Jork po raz kolejny gościł polonijnych nauczycieli

W dniach 23-26 maja br. w metropolii nowojorskiej odbył się XIII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich.  Przybyło ponad 360 przedstawicieli oświaty polonijnej z 12 stanów Ameryki, m.in. Kolorado, Kalifornia, Minnesota, Oregon, Utah, Teksas, Floryda, a takze z Kanady.  Nowy Jork już po raz drugi gościł przedstawicieli szkolnictwa polonijnego.  Siedemnascie lat temu odbyl sie tu V Zjazd, podczas ktorego wprowadzone zostaly warsztaty metodyczne i lekcje pokazowe.  Ta forma doskonalenia okazala sie niezwykle wazna i pomocna w pracy dydaktycznej placowek oswiatowych.
Tegoroczny Zjazd obradował pod hasłem „Nauczyciel polonijny jako przewodnik po świecie w nowej rzeczywistości” i poruszył wiele istotnych zagadnień dotyczących pracy nauczyciela w dobie zanikających albo zmieniających się kanonów wartości.  Podczas otwarcia zjazdu wykład inauguracyjny wygłosił wybitny językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Markowski.  Przywołując etymologię słowa „nauczyciel”, zaznaczył, że pochodzi ono od słowa „nauczać (nie pouczać).  Nauczanie polega na przekazywaniu wiedzy w taki sposób, aby uczen postrzegał to jako dar, a nie przykry obowiązek.  Natomiast prof. dr hab. Jan Mazur, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, w swoim inauguracyjnycm wystąpieniu omówił tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny oraz zmiany w kanonie wartosci Polaków,ktore mozna zaobserwować takze poprzez zmiany językowe.
W otwarciu Zjazdu wzieli udzial przedstawiciele polskiego rzadu, pozarzadowych organizacji edukacyjnych, poslowie RP z ramienia PO i PiS.  Minister Edukacji Narodowej RP, Joanna Kluzik – Rostkowska podczas uroczystosci odznaczyła Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP dr. Edmunda Osyskę - przewodniczącego Komisji Oświatowej KPA, szczególnie zasłużonego dla oświaty polonijnej.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP zostal uhonorowany Andrzej Popadiuk - wieloletni dyrektora PSD im. gen. K. Pułaskiego w Nowym Jorku.  Medalami Edukacji Narodowej wyrozniono 10 zasluzonych nauczycieli.  Na zjeździe byli również obecni przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykanskiej na czele z prezesem Frankiem Spula.
Główny temat zjazdu - nauczyciel jako przewodnik po świecie w nowej rzeczywistości - przewijał się we wszystkich prelekcjach, wykładach i warsztatach.  Podkreślano, że przygotowanie nauczyciela do pelnienia funkcji przewodnika i kreatora powinno byc waznym elementem jego doskonalenia i dokształcania.  Wpływ kultury multimedialnej i wszechobecnego internetu wymaga bowiem od nauczyciela specyficznych umiejętności i wlasciwego przygotowania, aby sprostać wyzwaniom jakie niesie współczesność.  Rola nauczyciela polonijnego jest tym trudniejsza, że równolegle do tego, co proponuje szkoła amerykańska, uczy nie tylko języka, ale także przekazuje wiedzę o Polsce, jej historii i tradycji.  „Aby zainteresować i pobudzić motywację uczniów, zajęcia powinny być prowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny.  Atrakcyjność zajęć, różnego rodzaju innowacje, urozmaicone formy nauczania gwarantują zainteresowaniem językiem polskim i wiedza o Polsce” - powiedział dr hab. Piotr Horbatowski z Uniwersytetu Jagiellonskiego, który przygotował warsztaty metodyczne innowacyjnych technik nauczania języka polskiego jako obcego („Nauczanie przez teatr”).  Elżbieta Szura – nauczycielka Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Maspeth, NY – była pod wrażeniem tych zajęć i, jak przyznała, będą one spora inspiracją w prowadzeniu lekcji.
Organizatorzy przygotowali siatkę zajęć, która obejmowała zagadnienia na różnorodnych poziomach nauczania.  Bardzo interesujące warsztaty poprowadzili metodycy z Polski (dr Agnieszka Rabiej, Małgorzata Małysko, dr Marianna Borawska), a także nasi polonijni nauczyciele - metodycy, którzy zaprezentowali nowoczesne i bardzo przydatne metody pracy z uczniem (Małgorzata Pawlusiewicz, Alicja Nawara, Anna Gardocki, Agnieszka Taciak).  A.Taciak przygotowała warsztaty dla nauczycieli klas młodszych – „Na każdy garnek inna pokrywka”. „Zabawa dla najmłodszych, świetna lekcja, pełna humoru i kolorowych wrażeń.  Takie przykłady lekcji podsuwają nam pomysły i dodają skrzydeł w dydaktycznych zmaganiach” - tak podsumowały zajęcia nauczycielki, zachwycone sposobem prowadzenia warsztatów i kreatywnością pani Agnieszki Taciak.
Bardzo ciekawy sposób nauczania historii zaprezentowali przedstawiciele IPN przywożąc z Polski wystawę „Od wojny do zwycięstwa” oraz grę edukacyjną - „Znaki dwa, klasa gra”.  Podali przykłady, jak uczyć historii najnowszej poprzez wykorzystanie elementów gry i zdrowej rywalizacji.
Nie zabrakło także panelu psychologicznego, gdzie uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie - „Jak radzić sobie ze stresem we współczesnym świecie?” Temat rozległy, ale prowadzący postarali się go zawęzić do metod regulacji stresu i strategii działania w warunkach szkolnych (uczeń – nauczyciel - rodzic).  Szukano również odpowiedzi, jak skutecznie motywować rodziców (a tym samym… uczniów ) do korzystania z zajęć w polskiej szkole. Przedstawiciel „Wspólnoty Polskiej”, a zarazem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Zdzislaw Hofman, podkreślił znaczenie tworzenia atmosfery przyjaźni, wspólnoty, wzajemnego wsparcia.  Szkoła polska powinna być nie tylko placówką oświatową, ale także miejscem otwartym dla środowiska polonijnego.
Dyrektorzy szkół polonijnych mieli okazję spotkać się z przedstawicielami polskiego rzadu i przedstawić problemy, jakie nurtują placówki polonijne.  Tematem szczegolnie goracym stała się sprawa rozdziału pomocy finansowej dla szkolnictwa polonijnego.  Minister edukacji narodowej oraz przedstawicielka MSZ - Joanna Kozinska – Frybes obiecały, że postarają się zgłosic te problemy polskim ustawodawcom.  Zebrani przyjęli te deklaracje z rezerwą, pamiętając poprzednie spotkania i niespelnione obietnice.
W niedzielę rano uczestnicy zjazdu oddali hołd polskim bohaterom składając wieńce pod Pomnikiem Ofiar Katynia w Jersey City.  Spora grupa nauczycieli skorzystala z mozliwosci zwiedzenia Nowego Jorku, a poznym popoludniem wziela udzial w wycieczce jachtem dookola Manhattanu.
Po poniedziałkowym śniadaniu przyszedł czas na pierwsze podsumowanie zjazdu.  Z opinii i komentarzy, które pojawiły się w ankiecie pozjazdowej wynikalo, że organizatorzy Zjazdu stanęli na wysokości zadania.  Spełnili kilka postulatow, które zgłaszali uczestnicy poprzednich spotkan: prelekcje prowadzili poloniści - wykladowcy dobrych uczelni z Polski, nowości i innowacje dydaktyczne przedstawila spora grupa polonijnych metodykow, wydawnictwa metodyczne prezentowaly podreczniki i pomoce szkolne, pojawili przedstawiciele polskiego rządu na czele z minister edukacji.  Warunki hotelowe bardzo dobre.  W ankietach znalazlo sie takze kilka uwag na temat niewielkich potkniec organizacyjnych.  Jednak jak przyznali uczestnicy spotkania (a przede wszystkim ci, ktorzy organizowali poprzednie konferencje) - przy tak wielkim przedsięwzięciu trudno się przed nimi ustrzec.
Organizatorom Zjazdu, czyli zarzadowi Centrali Polskich Szkół Dokształcających na czele z prezes Dorota Andraka oraz grupie oddanych nauczycieli, dziekowali uczestnicy spotkania pieknymi wpisami do ksiegi pamiatkowej Zjazdu.  „Dziekujemy za wspaniałą gościnę, serce, atmosferę, za możliwość poznania się i wymianę doświadczeń zawodowych.  Ten niesamowity czas spędzony z Państwem pokazuje celowość i potrzebę spotykania się w tak zacnym gronie” - napisala Dorota Misztela z Polskiej Szkoły Sobotniej w Salt Lake City, Utah.
Czasy się zmieniają, zmieniają się wymagania i formuła naszych zjazdów.  Jedno jest jednak pewne: te spotkania są bardzo potrzebne, bowiem wzmacniają i jednoczą polonijne szkolnictwo.  Do zobaczenia za dwa lata.
Maria Paluch,CPSD
Nowy Jork