Rejestracja Opłat - Registration

Kartę Rejestracyjną placowki, wraz z opłatą $50.00 (wyłącznie czekiem) prosimy przesłać na adres sekretarza finansowego Centrali Polskich Szkol Doksztalcajacych:

Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378
Tel: (917) 749-6578
Email:

Czeki powinny być wystawione na Polish Supplementary School Council of America.

Na czeku proszę zaznaczyć nazwę szkoły.