Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika - Houston, TX

Adres Szkoły:
1731 Blalock Rd
Houston, TX 77080

Fax: (713) 984-0501
Dyr. Fr. Waldemar Matusiak, Z-ca dyr. Hanna Tomaszkiewicz
Tel. (713) 973-1081, z-ca (281) 778-6249
Email: proboszcz@prafiahouston.com
Internet: http://polishchurchhouston.com/

Adres Korespondencyjny:
4002 Chestnut Bend
Misssouri City, TX 77459