Komisja Stypendialna została ustanowiona na Walnym Zebraniu 15 września 2013 roku.
W skład Komisji wchodzą dyrektorzy i nauczyciele szkół polonijnych wschodniego wybrzeża oraz przedstawiciele zarządu CPSD:
Przewodnicząca Alicja Jachna, dyrektor PS Jagiellonów, Passaic, NJ
Elżbieta Laskowska, nauczyciel PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce, Manville, NJ
Agnieszka Pogorzelska, dyrektor PSD im Gen K. Pułaskiego, S. Hackensack, NJ
Danuta Rasztubowicz, nauczyciel PS Ogniwo, Morrisville, PA
Waldemar Rakowicz, dyrektor SJ i KP im. Jana Pawła II, Maspeth, NY
Z ramienia Zarządu CPSD: 

Anna Tracz, dyrektor Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ
Ewa Załusińska, v-ce dyrektor PSD im.MM Kolbego w Riverhead, NY

Zgodnie z regulaminem KS zatwierdzonym przez Zarząd CPSD 16 stycznia 2011 roku uczniowie klas maturalnych i absolwenci szkół polonijnych składają podania do 31 maja każdego roku, a spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami odbywają w czerwcu. Po zatwierdzeniu przez Zarząd wyróżnieni studenci są zawiadamiani listownie i zapraszani na uroczystość wręczenia stypendiów, które rokrocznie odbywa się w Konsulacie RP na Manhattanie.
W ciągu ostatnich 4 lat Centrala przyznała stypendia 93 uczniom szkół polonijnych.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych kandydatów.
Szczegółowe informacje i wytyczne są uaktualniane w marcu każdego roku.


Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
 
Komisja Stypendialna zawiadamia, że Zarząd CPSD w dniu 16 marca 2017 roku zatwierdził formularz podania o stypendium. Termin składania podań jest do dnia 31 maja br.(decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD. Jeżeli zakończenie roku i matura aplikanta odbywa się w czerwcu, wówczas uczniowie mogą dostarczyć świadectwa szkolne i maturalne najpóźniej do dnia spotkania/interview z Komisją.


Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowe czerwca, w godzinach wieczornych, lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisja telefonicznie lub via e-mail.
Dla Państwa informacji w załaczniku przesyłamy kopię formularza podania.
Z szacunkiem,
Alicja Jachna
KS CPSD