Uroczystość wręczenia stypendiów CPSD w Ameryce
planowana jest 18 czerwca 2019 roku
o godz. 18:30 w siedzibie PSFUK
przy 100 McGuinness BLvd., Brooklyn, NY

Spotkania z kandydatami 8 czerwca 2019 w NY i 12 czerwca 2019 w NJ
Pierwsze odbędzie się 8 czerwca 2019 o godz. 12:00 w południe
w PSS pp. Św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY.

Drugie spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 o godz. 18:00 w Happy Times Daycare, 12 Lanza Ave, Garfield, NJ, 07026


Szanowni Państwo
W imieniu Komisji Stypendialnej CPSD przesyłam formularz podania o stypendium CPSD 2019.
Zmienione zostały tematy esejów, adres na nowy ( P.O. box 244) oraz daty. Termin składania podań upływa z datą 31 maja 2019r.
Dokumenty i szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej CPSD w Ameryce.

Z szacunkiem,
Alicja Jachna
KS CPSD

CPSD-Podanie-Stypendium_2019 .doc
 

Stypendium może otrzymać każdy ubiegający się o nie kandydat, który spełni wymagania i kryteria podane poniżej oraz zostanie zakwalifikowany przez Komisję Stypendialną oceną punktową*:

 

1.   Ukończenie polskiej szkoły dokształcającej i zdanie matury w szkole należącej do CPSD w Ameryce (średnia ocen = lub > 4.0.)                 

2.   Dokument potwierdzający przyjęcie na studia na uczelni w pełnym wymiarze godzin.  

3.   Dokładnie wypełnione podanie o stypendium, łącznie z esejem i wymaganymi dokumentami, wysłane na podany poniżej adres. Esej należy również wysłać elektronicznie na adres email: ajachna@msn.com  

4.   Oficjalny odpis ocen z High School.    

5.   Średnia ocen z High School.   (GPA = lub > 3.0) 

6.    Sytuacja finansowa rodziny wskazująca na potrzebę pomocy.    

7.   Spotkanie kandydata z Komisją Stypendialną. 

Termin dostarczenia podania i dokumentów upływa dnia 31 maja 2018 roku.  

Adres:                               PSS COUNCIL, Inc.,          

                              Scholarship Committee

                             P.O. Box 144,

                              Lake Hiawatha, NJ 07034

Poniżej  - podanie  o stypendium 2018 - druk

Komisja Stypendialna została ustanowiona na Walnym Zebraniu 15 września 2013 roku.
W skład Komisji wchodzą dyrektorzy i nauczyciele szkół polonijnych wschodniego wybrzeża oraz przedstawiciele zarządu CPSD:
Przewodnicząca Alicja Jachna, dyrektor PS Jagiellonów, Passaic, NJ
Elżbieta Laskowska, nauczyciel PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce, Manville, NJ
Agnieszka Pogorzelska, dyrektor PSD im Gen K. Pułaskiego, S. Hackensack, NJ
Danuta Rasztubowicz, nauczyciel PS Ogniwo, Morrisville, PA
Waldemar Rakowicz, dyrektor SJ i KP im. Jana Pawła II, Maspeth, NY
Z ramienia Zarządu CPSD: 

Anna Tracz, dyrektor Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ
Ewa Załusińska, v-ce dyrektor PSD im.MM Kolbego w Riverhead, NY

Zgodnie z regulaminem KS zatwierdzonym przez Zarząd CPSD 16 stycznia 2011 roku uczniowie klas maturalnych i absolwenci szkół polonijnych składają podania do 31 maja każdego roku, a spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami odbywają w czerwcu. Po zatwierdzeniu przez Zarząd wyróżnieni studenci są zawiadamiani listownie i zapraszani na uroczystość wręczenia stypendiów, które rokrocznie odbywa się w Konsulacie RP na Manhattanie.
W ciągu ostatnich 4 lat Centrala przyznała stypendia 93 uczniom szkół polonijnych.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych kandydatów.
Szczegółowe informacje i wytyczne są uaktualniane w marcu każdego roku.


Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
 
Komisja Stypendialna zawiadamia, że Zarząd CPSD w dniu 16 marca 2017 roku zatwierdził formularz podania o stypendium. Termin składania podań jest do dnia 31 maja br.(decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD. Jeżeli zakończenie roku i matura aplikanta odbywa się w czerwcu, wówczas uczniowie mogą dostarczyć świadectwa szkolne i maturalne najpóźniej do dnia spotkania/interview z Komisją.


Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowe czerwca, w godzinach wieczornych, lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisja telefonicznie lub via e-mail.
Dla Państwa informacji w załaczniku przesyłamy kopię formularza podania.
Z szacunkiem,
Alicja Jachna
KS CPSD