Lista szkół polonijnych - Wisconsin

Polish School of Wisconsin

Adres: 2900 N Menomonee River Pkwy, 

              Milwaukee, WI 53222
tel. 414-220-0701
e-mail: polska.edukacja@pswisconsin.org
adres strony internetowej: www.pswisconsin.org

Adres do korespondencji:
PSWisconsin
P.O. Box 26694
Wauwatosa, WI 53226
koordynator szkoły: Elżbieta Ostrowski