Komunikat Komisji Stypendialnej  - rok szkolny 2021/22
4/26/2022

Komisja Stypendialna uprzejmie informuje, że trwa proces przyjmowania podań na tegoroczne Stypendium CPSD. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aplikacji, tematów prac oraz podanie znajdują się tutaj.
Termin składania podań upływa z dniem 31 maja 2022 (decyduje data stempla pocztowego/zgłoszenia elektronicznego).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt stypendiacpsd@gmail.com.

Z poważaniem,
Urszula Gora
Przewodnicząca KS, CPSD

 

Informacja Komisji Stypendialnej

22 sierpnia 2021r.

Uroczystość wręczenia stypendiów absolwentom szkół polonijnych wschodniego wybrzeża odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 r. o godz. 5 p.m. na platformie ZOOM.

Link/ kod i hasło na ZOOM będą przesłane tydzień przed uroczystością.

Przewodnicząca KS

Ewa Załusińska 

Stypendyści, rodzice i dyrektorzy szkół zobowiązani są do potwierdzenia obecności do środy, 15 września włącznie. W razie pytań prosimy o kontakt z wiceprezes CPSD Anną Tracz: tuszyma@aol.comPrzesunięcie prac Komisji Stypendialnej na sierpień 2021r.

Ogłoszenie z dnia 3 lipca 2021r.

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Dyrektorzy,

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Komisji Stypendialnej CPSD, jej prace nad ustaleniem wysokości przyznanego stypendium dla zgłoszonych w terminie 54 kandydatów, nastąpią w sierpniu.

Uroczyste, choć wirtualne (ZOOM) wręczenie będzie miało miejsce we wrześniu 2021. O przyznaniu stypendium oraz dacie spotkania poinformujemy drogą elektroniczną bliżej terminu.

Z poważaniem

Ewa Załusińska KS CPSD

STYPENDIA CPSD 2021 - 4/17/2021

Szanowni Dyrektorzy,

Komisja Stypendialna zawiadamia, że zaczął się proces przyznawania Stypendium CPSD 2021 . Termin składania podań jest do dnia 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD.
Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowie czerwca, w godzinach wieczornych lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisją telefonicznie lub via e-mail jeśli tylko nie przeszkodzą nam w tym obostrzenia związane z pandemią.

Dla Państwa informacji w załączniku przesyłamy kopię formularza podania oraz stosownego oświadczenia.

Z szacunkiem,

Ewa Załusińska

Przewodnicząca KS CPSD


PLIKI DO POBRANIA:


STYPENDIA 2021

Informacja o składaniu podań na Stypendium CPSD w roku szkolnym 2020-21 ukaże się po 10 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo,
W warunkach tak trudnych w jakich się znaleźliśmy, Komisja Stypendialna akceptować będzie dokumenty skanowane i zdjęcia dokumentów. Również wydruk średniej ocen (transkrypt z high school) będą akceptowane.
Dokumenty muszą być czytelne.
Bardziej formalną drogą jest przesłanie dokumentów (świadectw, dyplomów) ze szkół polonijnych przez Dyrektora Szkoły.
Wszelkie pytania prosimy kierować do przewodniczącej, p. Alicji Jachny: ajachna@msn.com 
Pozdrawiam serdecznie,
Anna Tracz
z ramienia Zarządu CPSDStypendium może otrzymać każdy ubiegający się kandydat, który spełni wymagania i kryteria podane poniżej oraz zostanie zakwalifikowany przez Komisję Stypendialną oceną punktową*: 

1.   Ukończenie polskiej szkoły dokształcającej i zdanie matury w szkole należącej do CPSD w Ameryce  (średnia ocen = lub > 3.0.) 

2.   Dokument potwierdzający przyjęcie na studia na uczelni w pełnym wymiarze godzin.  

3.   Dokładnie wypełnione podanie o stypendium, łącznie z esejem i wymaganymi dokumentami, wysłane na podany poniżej adres. Esej należy również wysłać elektronicznie na adres email:  ajachna@msn.com  

4.   Oficjalny odpis ocen z High School.    

5.   Średnia ocen z High School.   (GPA = lub > 3.0) 

6.   Spotkanie kandydata z Komisją Stypendialną . 

Termin dostarczenia podania i dokumentów upływa dnia 31 maja 2020  roku.  

Adres:

                              PSS COUNCIL, Inc.,          

                              Scholarship Committee

                              P.O. Box, 302

                              Lake Hiawatha, NJ 07034

 

 

Komisja Stypendialna została ustanowiona na Walnym Zebraniu 15 września 2013 roku.
W skład Komisji wchodzą dyrektorzy i nauczyciele szkół polonijnych wschodniego wybrzeża oraz przedstawiciele zarządu CPSD:
Przewodnicząca Alicja Jachna, dyrektor PS Jagiellonów, Passaic, NJ
Elżbieta Laskowska, nauczyciel PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce, Manville, NJ
Agnieszka Pogorzelska, dyrektor PSD im Gen K. Pułaskiego, S. Hackensack, NJ
Danuta Rasztubowicz, nauczyciel PS Ogniwo, Morrisville, PA
Waldemar Rakowicz, dyrektor SJ i KP im. Jana Pawła II, Maspeth, NY
Z ramienia Zarządu CPSD: 

Anna Tracz, dyrektor Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ
Ewa Załusińska, v-ce dyrektor PSD im.MM Kolbego w Riverhead, NY

Zgodnie z regulaminem KS zatwierdzonym przez Zarząd CPSD 16 stycznia 2011 roku uczniowie klas maturalnych i absolwenci szkół polonijnych składają podania do 31 maja każdego roku, a spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami odbywają w czerwcu. Po zatwierdzeniu przez Zarząd wyróżnieni studenci są zawiadamiani listownie i zapraszani na uroczystość wręczenia stypendiów, które rokrocznie odbywa się w Konsulacie RP na Manhattanie.
W ciągu ostatnich 4 lat Centrala przyznała stypendia 93 uczniom szkół polonijnych.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejnych kandydatów.
Szczegółowe informacje i wytyczne są uaktualniane w marcu każdego roku.

 


Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
 
Komisja Stypendialna zawiadamia, że Zarząd CPSD w dniu 16 marca 2017 roku zatwierdził formularz podania o stypendium. Termin składania podań jest do dnia 31 maja br.(decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD. Jeżeli zakończenie roku i matura aplikanta odbywa się w czerwcu, wówczas uczniowie mogą dostarczyć świadectwa szkolne i maturalne najpóźniej do dnia spotkania/interview z Komisją.


Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowe czerwca, w godzinach wieczornych, lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisja telefonicznie lub via e-mail.
Dla Państwa informacji w załaczniku przesyłamy kopię formularza podania.
Z szacunkiem,
Alicja Jachna
KS CPSD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.