Komunikat Komisji Stypendialnej  - rok szkolny 2021/22
4/26/2022

Komisja Stypendialna uprzejmie informuje, że trwa proces przyjmowania podań na tegoroczne Stypendium CPSD. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aplikacji, tematów prac oraz podanie znajdują się tutaj.
Termin składania podań upływa z dniem 31 maja 2022 (decyduje data stempla pocztowego/zgłoszenia elektronicznego).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt stypendiacpsd@gmail.com.

Z poważaniem,
Urszula Gora
Przewodnicząca KS, CPSD