STYPENDIUM CPSD 2023-7/20/2023

Centrala Polskich Szkół Dokształcających wyłoniła zwycięzców konkursu na stypendium dla absolwentów polskich szkół sobotnich. Tym razem wyjątkową lekkością pióra, osiągnięciami w nauce i zaradnością wykazało się aż 47 uczniów. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
Ceremonia odbyła się w czwartek, 29 czerwca, w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Nagrody wręczyli wspólnie Konsul Generalny Adrian Kubicki i Prezes CPSD Dorota Andraka.
Fundatorem stypendium jest Polish & Slavic Federal Credit Union.

prev next