"Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna." - Plutarch

Strona ta poświęcona jest polonijnej edukacji na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zaadresowana jest przede wszystkim do dyrektorów i nauczycieli polskich szkół dokształcających. Mamy jednak nadzieję, że po materiały i informacje tutaj zawarte będą sięgać również ci, którym bliskie są sprawy szkolnictwa polonijnego, a więc rodzice i młodzież, działacze polonijni oraz sympatycy szkół polonijnych.

Dyrektorzy i opiekunowie szkół znajdą tutaj wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowej organizacji i sprawnego kierowania placówkami edukacyjnymi, nauczyciele - inspirujace do pracy dydaktyczno-wychowawczej materiały, artykuły, konspekty lekcji.

Pojawią się tutaj informacje o wspólnych dla szkolnictwa polonijnego zadaniach i założeniach, o międzyszkolnych imprezach
i uroczystościach, zorganizowanych pod auspicjami Centrali Polskich Szkół Dokształcających, organizacji, spełniającej rolę polonijnego kuratorium szkolnego i koordynującej pracę polonijnych szkół.

This page is dedicated to the education of the Polish Language on the East Coast of the US. It addresses the Principals and teachers of the Polish Supplementary Schools. However, we also hope that the documents and the information enclosed here will be useful to all those who are close to Polish Education; parents, students, Polish advocates, and supporters of education of the Polish Language.

Principals and patrons of Polish Schools will have access to templates of documents necessary for the accurate structure and direction of your school. Teachers will be able to find information about work opportunity, exciting curriculum materials, documents and articles on teaching as well as complete lesson plans on various topics.

In addition, posted on the website, please also find goals mutual to the entire Polish Education as well as the Calendar of Events which are organized by the Polish Supplemental School Association.

prev next
prev next

W roku 2023 pismo nauczyciela polonijnego  "Asystent"  finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

"Asystent" nr 1-30 w całości do pobrania w zakładce "Kwartalnik Asystent"