Instrukcje dla dyrektorów i nauczycieli - 11/25/2022

 

Polish Supplementary School Council of America, Inc.

 

COMPREHENSIVE EXAMINATION 2022 in POLISH

Wymagana dokumentacja po otrzymaniu wyniku egzaminu:

 

Zeskanowane dokumenty od #1 do #5, osobno dla każdego ucznia, w jednym załączniku, MUSZĄ być wysłane na e-mail: cpsdegzaminlote@gmail.com.

W „Subject” MUSI być napisane, w następującej kolejności:

  • (NY, NJ, CT, LI)
  • nazwa i miejscowość szkoły polonijnej
  • nazwisko i imię ucznia

(przykład: NY-M. Konopnickiej-KOWALSKI, Jan)

***

Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymagań, może być konsekwencją opóźnień w wysłaniu wyników do high school. 

*** 

ZAŁĄCZNIKI

1.Student profile (Document #1)

“Name of Student”- imię i nazwisko ucznia

“Grade Level”- klasa w high school

“Name of District”- nazwa dystryktu, gdzie jest high school

“Name of School”- nazwa high school

“Institution Where Language Was Studied”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

“Date”- data wystawienia dokumentu

 

2.Application for LOTE Credit (Document #2)

“Regular High School”- nazwa high school

“Institution Name”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

“Teacher Name” - imię i nazwisko nauczyciela szkoły polonijnej

„Years of Experience in Teaching this Language” - ile lat uczy nauczyciel

„Total Years Teaching Experiance” - ile lat doświadczenia ma nauczyciel

“Name of the Student”- imię i nazwisko ucznia

„Exam grade”- dotyczy wyniku z egzaminu (będzie podany po egzaminie, należy go tu wpisać)

„Years Studied Language” - ile lat uczeń uczył się j. polskiego

 

3.Student’s Progress Report Card (Document #3)

wyniki za ostatnie 3 lata, stopnie wpisujemy cyfrowo (nie zaniżajmy wyniku 8 lat nauki!)

4.Part 1: Speaking (Document #4) (podpisany przez dyrektora szkoły)

 

5.Certificate of Completion of Elementary School

/świadectwo ukończenia szkoły polonijnej lub 3 ostatnie świadectwa w j. angielskim- (honorowane TYLKO z CPSD)

 ***

Należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie dokumenty były wypełnione czytelnie, czysto i poprawnie. Dokumenty powinny być wypełnione przez nauczyciela a nie ucznia! Prosimy nie robić żadnych notatek skierowanych do koordynatora egzaminu. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione dla każdego ucznia indywidualnie.

 

Pytania należy kierować pod e-mail: cpsdegzaminlote@gmail.com

Małgorzata Gradzki , 

Koordynator Egzaminu Comprehensive Examination in Polish

UWAGA!!!!

Dokumentacje uczniów należy przesłać pod wskazany e-mail DOPIERO po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

World Language Comprehensive Exam in Polish 2022 - komunikat 9/20/2022

Polish Supplementary School Council of America, Inc  

World Language Comprehensive Exam in Polish 2022

odbędzie się w niedzielę  

20-go listopada 2022 

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE

dla uczniów od klasy 9 do 12 w amerykańskim high school 

do 24-go października 2022 na adres:

cpsdegzaminlote@gmail.comMiejsca i godziny World Language Comprehensive Exam in Polish 2022
20 listopada 2022

NEW JERSEY oraz  PENNSYLVANIA - godzina 1:00 pm

99 N 13th Ave, Manville, NJ 08835 - budynek szkoły Christ the King

Rejestracja: godz. 12:45pm


NEW YORK - godzina 1:00 pm

Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Św. Cyryla i Metodego - Brooklyn, NY  -budynek szkoły

Adres Szkoły:
 Parafia Św. Cyryla i Metodego
150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Rejestracja: godz. 12:45pm


LONG ISLAND, NY – godzina 1:00pm

Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego - Glen Head, NY- budynek szkoły

Parafia św. Jacka (St. Hyacinth R.C. Church)
319 Cedar Swamp Rd, Glen Head, NY 11545

Rejestracja: godz. 12:45pm


CONNECTICUT - godzina 1:00pm

Polska Szkoła Sobotnia im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki - Derby, CT- budynek szkoły

Parafia Św. Michała- 75 Derby Ave, Derby, CT 0641

Rejestracja: godz. 12:45pmWAŻNE:

Każdy uczeń MUSI posiadać i przedstawić ID z amerykańskiego high school, długopis oraz ołówek.
 

Testy LOTE - przykładowe