DOKUMENTACJA LOTE 2021 - aktualizacja 1/6/2022

 

Polish Supplementary School Council of America, Inc. 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE 2021 in POLISH

Wymagana dokumentacja po otrzymaniu wyniku egzaminu: 

Zeskanowane dokumenty od #1 do #5, osobno dla każdego ucznia, w jednym załączniku, MUSZĄ być wysłane na e-mail: cpsdegzaminlote@gmail.com.

W „Subject” MUSI być napisane, w następującej kolejności: stan (NY, NJ, CT, LI),

nazwisko i imię ucznia, nazwa i miejscowość szkoły polonijnej.

(przykład: NY-KOWALSKI, Jan-M. Konopnickiej-Bronx)

***Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymagań, może być konsekwencją opóźnień w wysłaniu wyników do high school. ***

 

ZAŁĄCZNIKI

1.   Student profile (Document #1)

“Name of Student”- imię i nazwisko ucznia

        “Grade Level”- klasa w high school

“Name of District”- nazwa dystryktu, gdzie jest high school

        “Name of School”- nazwa high school

        “Institution Where Language Was Studied”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

        “Date”- data wystawienia dokumentu

 

2. Application for LOTE Credit (Document #2)

“Regular High School”- nazwa high school

“Institution Name”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

“Teacher Name” - imię i nazwisko nauczyciela szkoły polonijnej

„Years of Experience in Teaching this Language” - ile lat uczy nauczyciel

„Total Years Teaching Experiance” - ile lat doświadczenia ma nauczyciel

“Name of the Student”- imię i nazwisko ucznia

„Exam grade”- dotyczy wyniku z egzaminu (będzie podany po egzaminie, należy go tu wpisać)

„Years Studied Language” - ile lat uczeń uczył się j. polskiego 

3. Student’s Progress Report Card (Document #3)

wyniki za ostatnie 3 lata, stopnie wpisujemy cyfrowo (nie zaniżajmy wyniku 8 lat nauki!) 

4.   Part 1: Speaking (Document #4) (podpisany przez dyrektora szkoły)

5.   Certificate of Completion of Elementary School/świadectwo ukończenia szkoły polonijnej lub 3 ostatnie świadectwa w j. angielskim- (honorowane TYLKO z CPSD)

 

Należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie dokumenty były wypełnione czytelnie, czysto i poprawnie. Dokumenty powinny być wypełnione przez nauczyciela a nie ucznia! Prosimy nie robić żadnych notatek skierowanych do koordynatora egzaminu. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione dla każdego ucznia indywidualnie.

 

Pytania należy kierować pod e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com

Małgorzata Gradzki , Koordynator Egzaminu Comprehensive Examination LOTE in Polish

Pliki do pobrania:

1. Student profile.doc
2. Document #2.docx
3. Student's progress report-karta ocen.docx
4. Speaking form-2021.docx
Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli.2021-popr.doc
Zestaw dokumentow w PDF.pdf

 

Dokumentacja do egzaminu LOTE - 11/05/2021

Informacje dla dyrektorów szkół!!!
Pełna dokumentacja dotycząca uczniów przystępujących do LOTE 2021 będzie nadsyłana przez dyrektorów szkół w późniejszym terminie. Pliki do pobrania zostaną umieszczone na stronie Centrali. Dodatkowo przewidziane jest szkolenie w zakresie przesyłania dokumentacji uczniów drogą elektroniczną. Informacje w tej sprawie ukażą się wkrótce.Miejsca i godziny egzaminu LOTE 2021 - 11/01/2021
21 listopada 2021

  • NEW JERSEY oraz  PENNSYLVANIA - godzina 1:00 pm

99 N 13th Ave, Manville, NJ 08835 - budynek szkoły Christ the King

Rejestracja: godz. 12:45pm

  • NEW YORK - godzina 1:00 pm

Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Św. Cyryla i Metodego - Brooklyn, NY  -budynek szkoły

Adres Szkoły:
Parafia Św. Cyryla i Metodego
150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Rejestracja: godz. 12:45pm

  • LONG ISLAND, NY – godzina 1:00pm

Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego - Glen Head, NY- budynek szkoły

Parafia św. Jacka (St. Hyacinth R.C. Church)
319 Cedar Swamp Rd, Glen Head, NY 11545

Rejestracja: godz. 12:45pm

  • CONNECTICUT - godzina 1:00pm

    Polska Szkoła Sobotnia im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki - Derby, CT- budynek szkoły

    Parafia Św. Michała- 75 Derby Ave, Derby, CT 0641

    Rejestracja: godz. 12:45pm

WAŻNE:

Każdy uczeń MUSI posiadać i przedstawić ID z amerykańskiego high school, długopis oraz ołówek.
EGZAMIN LOTE 2021 - KOMUNIKAT wrzesień 2021

Polish Supplementary School Council of America, Inc  

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE 2021 in POLISH

odbędzie się w niedzielę  

21-go listopada 2021 

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE

TYLKO dla uczniów w klasie 10, 11 i 12 w amerykańskim high school 

do 18-go października 2021 na adres: 

cpsdegzaminlote@gmail.com


Pliki do pobrania:Przykładowe testy :

LOTE 2016, 2017, 2018, 2019