EGZAMIN LOTE 2020 - KOMUNIKAT 12/17/2020

Egzamin LOTE 2020 odbędzie się w dniu 31 stycznia, 2021.Do egzaminu, ze względu na sytuacje pandemii,  przystępują tylko uczniowie klas 12 i 11 w amerykańskiej HIGH SCHOOL
Wiadomości dotyczące egzaminu zostały przekazane dyrektorom szkół.
Formy dokumentów będą przesłane do szkół, które zgłosiły uczniów.
Przewidywany termin egzaminu LOTE dla wszystkich, którzy mogą brać udział w egzaminie - listopad 2021
Pytania proszę kierować do koordynatora egzaminu LOTE drogą mailową - pani Małgorzaty Gradzki - cpsdegzaminlote@gmail.com 
Rzecznik CPSD
Elżbieta Laskowska