Informacje o dokumentacji, którą należy przesłać po otrzymaniu wyników egzaminu - WLCE 2023 - 1/10/2024


Supplementary School Council of America, Inc.

COMPREHENSIVE EXAMINATION 2023 in POLISH


Zeskanowane dokumenty od #1 do #5, osobno dla każdego ucznia, w jednym załączniku, MUSZĄ być wysłane do końca stycznia 2024 na e-mail: cpsdegzaminlote@gmail.com.

W „Subject” MUSI być napisane, w następującej kolejności: stan (NY, NJ, CT, LI),

nazwisko i imię ucznia, nazwa i miejscowość szkoły polonijnej.

(przykład: NY-KOWALSKI, Jan-M. Konopnickiej-Bronx)

***Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymagań, może być konsekwencją opóźnień w wysłaniu wyników do high school. ***ZAŁĄCZNIK

  1. Student profile (Document #1)

“Name of Student”- imię i nazwisko ucznia

“Grade Level”- klasa w high school

“Name of  District”- nazwa dystryktu, gdzie jest high school

“Name of  School”- nazwa high school

“Institution Where Language Was Studied”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

“Date”- data wystawienia dokumentu


2. Application for LOTE Credit (Document #2)

“Regular High School”- nazwa high school

“Institution Name”- nazwa szkoły polonijnej w j. angielskim

“Teacher Name” - imię i nazwisko nauczyciela szkoły polonijnej

„Years of Experience in Teaching this Language” - ile lat uczy nauczyciel

„Total Years Teaching Experiance” - ile lat doświadczenia ma nauczyciel

“Name of the Student”- imię i nazwisko ucznia

„Exam grade”- dotyczy wyniku z egzaminu (wysłany już został do Państwa) 

„Years Studied Language” - ile lat uczeń uczył się j. polskiego


3. Student’s Progress Report Card (Document #3)

wyniki za ostatnie 3 lata, stopnie wpisujemy cyfrowo (nie zaniżajmy wyniku 8 lat nauki!)


4. Part 1: Speaking (Document #4) (podpisany przez dyrektora szkoły)

5. Certificate of Completion of Elementary School/świadectwo ukończenia szkoły polonijnej lub 3 ostatnie świadectwa w j. angielskim- (honorowane TYLKO z CPSD)


Należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie dokumenty były wypełnione czytelnie, czysto i poprawnie. Dokumenty powinny być wypełnione przez nauczyciela a nie ucznia! Prosimy nie robić żadnych notatek skierowanych do koordynatora egzaminu. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione dla każdego ucznia indywidualnie.


Pytania należy kierować pod e-mail: cpsdegzaminlote@gmail.com

Małgorzata Gradzki , Koordynator Egzaminu Comprehensive Examination in Polish

PLIKI DO POBRANIA PO EGZAMINIE*:

*(Uwaga! Po egzaminie umieszczona zostanie instrukcja w jakiej formie wysyłać poniższe pliki)
 

Testy WLCE - przykładowe