Egzamin WLCE 2023  - informacje oraz pliki do pobrania
termin - 19 listopada 2023 - 9/20/2023


OPŁATA ZA EGZAMIN


Informujemy, że opłaty za egzamin WLCE 2023 należy nadsyłać wraz z listą uczestników egzaminu do dnia 10 listopada 2023 roku na adres sekretarza finansowego:

Pani Monika Tyszuk
79-60 68th Road
Middle Village, NY 11379

Prosimy o wystawienie jednego czeku za wszystkich uczestników . Przypominamy, że opłata za uczestnika egzaminu wynosi 30 $.


Pliki do pobrania:

MIEJSCE I GODZINA EGZAMINU, REJESTRACJA - 10/06-2023

PLIKI DO POBRANIA PO EGZAMINIE*:

*(Uwaga! Po egzaminie umieszczona zostanie instrukcja w jakiej formie wysyłać poniższe pliki)
 

Testy WLCE - przykładowe