KOMUNIKAT O ODWOŁANIU SESJI zimowej i wiosennej w NY - 01/19/2022 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią egzamin ceryfikatowy z języka polskiego jako obcego

w dniach 6-7 lutego i 26-27 marca 2022r. nie odbędzie się w ośrodku w Nowym Jorku.KOMUNIKAT O ODWOŁANIU SESJI JESIENNEJ W NY - 11/05/2021Ze względu na sytuację związaną z pandemią egzamin ceryfikatowy z języka polskiego jako obcego

w dniach 20-21 listopada 2021r. nie odbędzie się w ośrodku w Nowym Jorku.

 

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2022 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 25-26 czerwca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 5-6 listopada 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

 


KOMUNIKAT O ODWOŁANIU SESJI LETNIEJ W NY - 05/10/2021

Ze względu na sytuację związaną z pandemią egzamin ceryfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji letniej w dniach 19-20 czerwca 2021r. nie odbędzie się w ośrodku w Nowym Jorku.


Podręcznik przygotowujący do  certyfikatów - poziom A1 i A2

Autor: Danuta Gałyga

Oferta podręcznika dla uczniów przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych poziom A1 i A2

Podręcznik można ściągnąć w całości w formacie pdf pod poniższym linkiem:
https://www.dropbox.com/t/Ve6tMkkmYtnkZ3Sj 
Podręcznik został zakupiony przez CPSD do użytku nauczycieli polonijnych.

 

ODWOŁANIE SESJI EGZAMINACYJNYCH
W STYCZNIU I MARCU 2021R.

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2021

 

Ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Komisja zdecydowała także o zmianie poziomów zaawansowania w trakcie październikowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. Egzamin, zaplanowany na 17-18 października 2020 r. odbędzie się na poziomach: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

Szanowni Państwo,

W związku z egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego przekazujemy kilka informacji:

1. Rozpoczęliśmy proces wysyłania certyfikatów znajomości języka polskiego.

2. Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzamin z języka polskiego jako obcego odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CPSD
w Nowym Jorku - 150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222 w poniższym terminie i następujących poziomach zaawansowania językowego:

6 - 7 czerwca 2020 r.: poziomy:

·     B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

·     B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Informacje szczegółowe na temat egzaminu certyfikatowego znajdą się na stronie CPSD
w zakładce „egzaminy” pod koniec marca 2020 roku.

 Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będą możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej. Przewidujemy rozpoczęcie rejestracji na egzamin 1 kwietnia 2020 r. Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej .

Aneta Matyszczyk

Sekretarz organizacyjny


 

Szanowni Państwo,
Podajemy ważne informacje związane z egzaminem certyfikatowym w dniach 15 - 16 czerwca 2019r.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości - dokumentu, który uczestnik podał w zgłoszeniu.
Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222
15 czerwca - egzamin pisemny
Rejestracja 9am
Egzamin pisemny DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH rozpocznie się o godz. 10.00am

Listy na egzamin ustny w dniu 16 czerwca zostana rozwieszone w sobotę 15 czerwca po egzaminie pisemnym.
Godzina rozpoczęcia egzaminu ustnego w dniu 16 czerwca jest w trakcie ustalania. Szczegóły podamy wkrótce.
Informacje o egzaminie, listy uczestników znajdują się także na stronie Centrali:
www.centralapolskichszkol.org

Aneta Matyszczyk
Sekretarz organizacyjny 
 

 

W związku z licznymi prośbami dyrektorów i rodziców przedłużamy proces rejestracyjny na egzamin certyfikatowy z języka polskiego do 3 maja 2019 r.
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie formularza i dokonanie opłaty za egzamin.
Opłata musi wpłynąć do 3 maja.

Aneta Matyszczyk
sekretarz organizacyjnyOd 1 kwietnia 2019r. rozpoczynamy proces rejestracyjny (formularz rejestracyjny jest na końcu komunikatu, wypełniamy go po zapoznaniu się z treścią komunikatu) na egzamin certyfikatowy z języka polskiego, który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku.

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17. roku życia)

a)     B1,

b)     B2,

c)     C1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat)

a)     B1

Miejsce egzaminu

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222

Bardzo prosimy o uważne czytanie i dokładne wypełnienie formularza!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 1 maja 2019r.

Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (e-mail: certyfikaty@centralapolskichszkol.org) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Prosimy o dokonanie łącznej opłaty za egzamin oraz za certyfikat!

Cena egzaminu:

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie: B1, B2, C1

      Poziom B1, B2 – $180 + $30 za wystawienie certyfikatu

      Poziom C1 - $ 205 + $30 za wystawienie certyfikatu

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat) na poziomie: B1 

      Poziom B1 – $110  + $30 za wystawienie certyfikatu

 

Wpłata dokonana po 1 maja 2019r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Czeki prosimy wypisać na: Polish Supplementary School Council of America

W treści „memo” należy podać tylko i wyłącznie:

imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

Czeki należy wysyłać na adres:

        Polish Supplementary School Council of America

        61-27 56th Road

        Maspeth, NY 11378

 

Uwaga: Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.

Sekretarz organizacyjny

Aneta Matyszczyk

e-mail: certyfikaty@centralapolskichszkol.org

 
 
 


Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2019 roku.
Egzamin z języka polskiego jako obcego odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CPSD w Nowym Jorku - 150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222 w poniższym terminie i następujących poziomach zaawansowania językowego:

15-16 czerwca 2019 r. - poziomy:

·     B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

·     B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

Informacje szczegółowe na temat egzaminu certyfikatowego znajdą się na stronie CPSD w zakładce „egzaminy” pod koniec marca 2019 roku.

Rejestracja na egzamin i wypełnienie formularza on-line będą możliwe dopiero po umieszczeniu informacji szczegółowych na temat danej sesji egzaminacyjnej. Przewidujemy rozpoczęcie rejestracji na egzamin 1 kwietnia 2019 r.

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej w zakładce EGZAMINY/CERTYFIKATY:
www.centralapolskichszkol.org

Aneta Matyszczyk
Sekretarz organizacyjny


 
 

Certyfikaty Znajomości Języka Polskiego można odebrać w szkole im. Cyryla i Metodego
150 Dupont Street Brooklyn, NY. 11222 w piątek 28 września 2018r. od 6pm do 8pm lub w sobotę 29 września od 10.30am do 1pm.
Nieodebrane Certyfikaty zostaną wysłane pocztą na początku października.

A. Matyszczyk
sekretarz organizacyjny


Szanowni Państwo,
Podajemy ważne informacje związane z egzaminem certyfikatowym w dniu 19 maja 2018r..
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości - dokumentu, który uczestnik podał w zgłoszeniu.

Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222

Do egzaminu przystępuje 147 osób.
W związku z zapewnieniem Państwu jak najlepszych warunków do pisania egzaminu z języka polskiego w dniu 19 maja 2018r. , dokonaliśmy podziału uczestników egzaminu na dwie grupy.

19 maja – egzamin pisemny:
Grupa I
- dzieci i młodzież B1
- dzieci i młodzież B2

Grupa II
- dorośli B1
- dorośli B2
- dorośli C1

Grupa I (dz i mł B1 B2)
Rejestracja od godz. 8.30am do 9.30am
Egzamin rozpocznie się o godz. 10.00am

1) B1 Dz i Mł
- RS: 10.00-10.30 (30 min)
- RT + PG: 10.40-11.40 (60 min.)
- P: 11.50-12.50 (60 min)

2) B2 Dz i Mł
- RS: 10.00-10.30 (30 min)
- RT: 10.40-11.40 (60 min)
- PG: 11.50-12.50 (60 min)
- P: 13.00-14.30 (90 min)

Grupa II (Dorośli B1 B2 C1)
Rejestracja od godz. 14.00pm - 15.00pm
Egzamin rozpocznie się o godz. 15.30pm

1) B1 dorośli
- RS: 15.30-15.55 (25 min)
- RT: 16.05-16.50 (45 min)
- PG: 17.00-17.45 (45 min)
- P: 17.50-19.05 (75 min)

2) B2-C1 dorośli
- RS: 15.30-16.00 (30 min)
- RT: 16.10-17.10 (60 min)
- PG: 17.20-18.20 (60 min)
- P: 18.40-20.10 (90 min).

Listy na egzamin ustny w dniu 20 maja zostaną rozwieszone w sobotę 19 maja po egzaminie pisemnym.

Godzina rozpoczęcia egzaminu ustnego jest w trakcie ustalania. Szczegóły podamy wkrótce.
Informacje o egzaminie, listy uczestników znajdują się także na stronie Centrali:
www.centralapolskichszkol.org

Aneta Matyszczyk
Sekretarz organizacyjny
 

 

Rozpoczynamy proces rejestracyjny na egzamin certyfikatowy z języka polskiego, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018roku.
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się na następujących poziomach zaawansowania językowego:

 •  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie B1, B2, C1
 • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat) na poziomie B1, B2
Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 7 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.
7 kwietnia 2018r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 19 -20 maja 2018r zostanie zamknięta.

Sekretarz organizacyjny

Aneta Matyszczyk

e-mail: certyfikaty@centralapolskichszkol.org

 


Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (e-mail: certyfikaty@centralapolskichszkol.org) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Prosimy o dokonanie łącznej opłaty za egzamin oraz za certyfikat.

Cena egzaminu:

 •  w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku 14 - 17 lat na poziomie: B1 i B2

      Poziom B1, B2 – $110 (90 euro)

 • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie: B1, B2, C

      Poziom B1 – $159 (130 euro)

      Poziom B2 – $184 (150 euro)

      Poziom C1 - $196 (160 euro)


Wydanie certyfikatu – $24.50 (20 euro) plus koszty przesyłki poleconej $5.50 = $30

(Kurs euro 4,1779 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 2018-02-28

Kurs 1 USD – 3,4188zł zgodnie ze średnim kursem dolara NBP z dnia 2018-02-28)

Wpłata dokonana po 7 kwietnia 2018r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.


Czeki prosimy wypisać na:
         

        Polish Supplementary School Council of America

Prosimy czeki wysyłać na adres:

         Polish Supplementary School Council of America

        61-27 56th Road

        Maspeth, NY 11378


W treści „memo” należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

 • Uwaga: Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.


 

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKATOWY W DNIACH 19-20 MAJA 2018 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 7 KWIETNIA 2018.


 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 19-20 maja 2018 r.: poziomy

- B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

- B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

termin egzaminu New York - Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

 • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Proces rejestracyjny rozpoczynamy 15 lutego 2018r i trwać będzie do 7 kwietnia 2017r. Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą on-line. Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową (e-mail: aneta73@sbcglobal.net) potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego.

7 kwietnia 2018r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 19 -20 maja 2018r zostanie zamknięta.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 7 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Miejsce egzaminu

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222

 

 • Cena egzaminu:

*1 marca 2018r. zostanie ustalona opłata za egzamin w $ dolarach amerykańskich według kursu euro z dnia 28 lutego 2018 roku. Od 1 marca będzie też można wnosić opłaty za egzamin i za wydanie certyfikatu jednocześnie.

• w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku 14 - 17 lat na poziomie: B1 i B2

Poziom B1, B2 – 90 euro*

Wydanie certyfikatu – 20 euro* plus koszty przesyłki $5

• w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie: B1, B2, C1

Poziom B1 – 130 euro*

Poziom B2 – 150 euro*

Poziom C1 - 160 euro*

Wpłata dokonana po 7 kwietnia 2018r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.

Czeki prosimy wypisać na:

Polish Supplementary School Council of America

PROSIMY O UISZCZENIE NA CZEKU CAŁKOWITEJ OPŁATY: OPŁATA ZA EGZAMIN+ OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATU+ OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ  (łączna suma)

Czeki prosimy wysłać na adres:

Polish Supplementary School Council of America

61-27 56th Road

Maspeth, NY 11378

W treści memo należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

 • Uwaga: Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.


Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających organizuje w dniach 19-20 maja 2018 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego:

 • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie B1, B2, C1
 • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie B1, B2
Proces rejestracyjny rozpoczynamy 1 lutego 2018r i trwać będzie do 7 kwietnia 2017r.
7 kwietnia 2018r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 19 -20 maja 2018r zostanie zamknięta.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 7 kwietnia 2018 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222
Wszystkie szczegółowe informacje związane z egzaminem zostaną przesłane dyrektorom do 28 stycznia 2018r


Egzamin certyfikatowy z języka polskiego w sesji jesiennej nie odbędzie się z powodu braku odpowiedniej ilości osób. Prosimy o sprawdzanie informacji związanych z egzaminem certyfikatowym na stronie Centrali.

Aneta Matyszczyk
sekretarz organizacyjny

Szanowni Dyrektorzy,

Certyfikaty z egzaminu z języka polskiego, który odbył się w dniach  10-11 czerwca 2017r. zostaną Państwu przekazane nazebraniu sprawozdawaczo-wyborczym w najbliższą niedzielę 10 września. Certyfikaty otrzymają Ci uczestnicy egzaminu, którzy wnieśli opłatę w wysokości $22. Prosimy o przekazanie certyfikatów osobom zainteresowanym. Prosimy także o przesłanie tego komunikatu do uczniów i podanie im informacji kiedy będą mogli odebrać certyfikaty od Państwa.

Z wyrazami szacunku

Aneta Matyszczyk

Sekretarz organizacyjny

Przypominamy o opłacie za wydanie certfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego. Osoby, które w czerwcu tego roku przystąpiły do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego otrzymały indywidualne zawiadomienia o jego wyniku. Każdy kto zdał egzamin i chce otrzymać certfikat musi dokonać opłaty.
Szczegóły dotyczące opłat zostały zawarte w emailu wysłanym do każdego zdającego.

Aneta Matyszczyk
Sektetarz organizacyjny

Szanowni Państwo,
Wyniki egzaminu certyfikatowego z języka polskiego zostały wysłane do wszystkich uczestników w dniach 18-19 lipca 2017r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w liście, dotyczącą otrzymania certyfikatu.
 

Z wyrazami szacunku
Aneta Matyszczyk

sekretarz organizacyjny

Szanowni Państwo!
 
Podajemy dokładne informacje związane z egzaminem certyfikatowym:
 
10 czerwca - egzamin pisemny
rejestracja od godz 9.15am do 9.45am
 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości - dokumentu, który uczestnik podał w zgłoszeniu.
Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00 am
11 czerwca - egzamin ustny- dokładne godziny podamy 10 czerwca 2017
Miejsce egzaminu
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street
Brooklyn, NY 11222

Centrala Polskich Szkół Sobotnich organizuje w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

 • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie  B1, B2, C1
 • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży(egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 - 17 lat) na poziomie B1

Proces rejestracyjny rozpoczynamy 10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą on-line. 

Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową (e-mail: aneta73@sbcglobal.net) potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego.

5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 - 11 czerwca zostanie zamknięta.

Miejsce egzaminu

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street

Brooklyn, NY 11222

Cena egzaminu:

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku 14 - 17 lat na poziomie: B1

    Poziom B1 – $90 (85 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie: B1, B2

    Poziom B1 – $127 (120 euro)*

    Poziom B2 – $148 (140 euro)*

     Poziom C1 - $159 (150 euro)*

    Wydanie certyfikatu – $21.50 (20 euro)*

* Opłata za egzamin do 5 maja 2017r. Opłata za wydanie certyfikatu dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu.

(Kurs euro – 4,2273 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 07.04.2017.)

Wpłata dokonana po 5 maja 2017r. nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie. Decyduje data stempla pocztowego.

Czeki prosimy wypisać na:

Polish Supplementary School Council of America

Czeki prosimy wysłać na adres:

Polish Supplementary School Council of America

61-27 56th Road

Maspeth, NY 11378

 

W treści memo należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski grupa dorosłych B1

Jan Kowalski grupa dzieci/młodzież B1

 

Uwaga:  Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez  Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej sesji egzaminacyjnej 2017 r. na 10-11 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 

Warszawa, 16.03.2017 r.


Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim.

Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej. Do egzaminu certyfikatowego przystąpić może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin na poziomie B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a egzamin na poziomie C2 – 18 lat.

Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

 

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej w zakładce CERTYFIKATY:

www.centralapolskichszkol.org

Więcej informacji na stronie:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/zbiory-zadan

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych.


Więcej informacji na stronie http://www.certyfikatpolski.pl/pl/ 

fm