Ogłoszenie o egzaminie certyfikatowym w dniach 22-23 czerwca 2024 w Nowym Jorku - 4/19/2024

22 kwietnia 2024r. rozpoczynamy proces rejestracyjny na egzamin certyfikatowy z języka polskiego, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2024 roku:

 

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17. roku życia)

a)     B1,

b)     B2,

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat)

a)     B1

b)     B2

 

Miejsce egzaminu:

Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających

150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222

 

Informujemy, że formularz zgłoszeniowy na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji 22-23 czerwca 2024 r. zostanie uruchomiony 22.04.2024 r. (link znajduje się pod komunikatem)

Zapisy będą możliwe jedynie przez formularz dostępny na stronie internetowej .

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do momentu wyczerpania limitu miejsc lub do 17 maja 2024r.
Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z rejestracją na egzamin.
Po zakończonej rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze statusem rejestracji.  

Bardzo prosimy o uważne czytanie i dokładne wypełnienie formularza!

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Osoby, które wypełnią formularz, a nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Informujemy, że liczba miejsc na egzamin jest ograniczona!

 

Wysokość opłat za egzamin:

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie:

B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $230

- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat) na poziomie:

B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $160

 

Czeki prosimy wypisać na: 

Polish Supplementary School Council of America, Inc

W treści „memo” należy podać tylko i wyłącznie:

imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.

Przykład:

Jan Kowalski - grupa dorosłych B1

Jan Kowalski - grupa dzieci/młodzież B1

 

 

Czeki należy wysyłać na adres:

 

Monika Tyszuk
79-60 68th Road
Middle Village, NY 11379

 

 

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

1. co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;

2. w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za egzamin.

 

Ośrodek egzaminacyjny w Nowym Jorku przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu. 

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwoła egzamin

 

Uwaga: Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne konsekwencje.

Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.

 

Sekretarz organizacyjny

Aneta Matyszczyk

e-mail: certyfikaty@cpsd.edu.pl

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku- 3/2/2024

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

·       4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

·       20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

·       22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

·       16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.Egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym przy CPSD w dniach 22-23 czerwca 2024 r.

 

Przykładowe testy na poziomy A2, B1, B2, C1, C1

Przykładowe testy 

 

Podręcznik przygotowujący do  certyfikatów - poziom A1 i A2

Autor: Danuta Gałyga

Oferta podręcznika dla uczniów przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych poziom A1 i A2

Podręcznik można ściągnąć w całości w formacie pdf pod poniższym linkiem:
https://www.dropbox.com/t/Ve6tMkkmYtnkZ3Sj 
Podręcznik został zakupiony przez CPSD do użytku nauczycieli polonijnych.

 
 

 
 

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim.

Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej. Do egzaminu certyfikatowego przystąpić może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin na poziomie B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a egzamin na poziomie C2 – 18 lat.

Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

 

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na naszej stronie internetowej w zakładce CERTYFIKATY:

www.centralapolskichszkol.org

Więcej informacji na stronie:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/zbiory-zadan

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych.


Więcej informacji na stronie http://www.certyfikatpolski.pl/pl/ 

fm