Warsztaty "Wiem więcej"

organizowane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

link do informacji


Mały redaktor  - wywiad z ciekawymi ludźmi -
PSS im. Bł.Ks. J. Popiełuszki w Derby

prev next
play