Oferty Pracy - Employment Opportunity

Proszę aktualizować oferty pracy wysyłając informacje do Sekretarza Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Renaty Ochockiej na adres e-mailowy: rochocka@aol.com

Polska Szkoła w Glen Head (Nowy Jork - Long Island) poszukuje nauczyciela na rok szkolny 2023/2024. Rozpoczynamy rok szkolny w sobotę 9 września. Zajęcia lekcyjne odbywają się od 10 rano do 1 po południu. Szkoła oferuje materiały i szkolenia przygotowawcze do pracy z dziećmi i nauczania języka polskiego
oraz wiedzy o Polsce. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na numer 516 399 0565 lub przez e-mail: info@polskaszkolaglenhead.org. Informacje o szkole są dostępne na naszej stronie internetowej - link https://www.polskaszkolaglenhead.org 8/19/2023

PSD im. H. Sienkiewicza, Brooklyn, NY poszukuje nauczyciela na nowy rok szkolny. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9:00am do 1:15 po południu. Zainteresowane osoby z przygotowaniem pedagogicznym (polskim lub amerykańskim) proszone są o kontakt z dyrektorem szkoły - Anna Kubicka 718 666 5404 - 8/18/2023


Polska Szkoła w Port Chester, NY poszukuje nauczyciela do klasy 5. Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. 9 am - 1 pm. Kontakt: Dorota Muga 718-309-6423 - 8/11/2023


Polska Szkoła im. W. Szymborskiej  w Port Chester, NY poszukuje nauczyciela do klasy 1. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. od 9am do 1pm. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyr. Dorotą Muga, tel.718-309-6423 dorotamuga@gmail.com