W roku 2022 roku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych oraz wydawca czasopisma Centrala Polskich Szkół Dokształcających uzyskały dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wydawanie kwartalnika w wersji papierowej. Projekt Asystent - W poszukiwaniu nowych rozwiązań w procesie nauczania i propagowania języka polskiego w ośrodkach polonijnych na świecie – wydawanie czasopisma "Asystent" dla nauczycieli polonijnych w 2022 roku - wydawanie czasopisma dla nauczycieli polonijnych w 2022 roku w ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2022 ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą otrzymał w roku 2022 dofinansowanie w wysokości 103 780 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 117 130 zł. Nr umowy:  512/DWPP/22

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 nr umowy 512/DWPP/22.


PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW.

 

Asystent nr 28/2022 s.60-63 - 9/2/2023

 
 

Asystent nr 27/2022 s.43-44 - 9/2/2023

 

Asystent 25/2022 s.19-21 - 2/9/2023

 

Asystent nr 25/2022 s.36-37 - 9/2/2023


Kwartalnik CPSD "ASYSTENT"

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że kolportażem Asystenta zajmuje się obecnie Wioletta Jusińska - Prezes terenowy na stan CT przy CPSD. Wszelkie pytania\zamówienia\zmiany prosimy kierować na jej adres: wjusinska@yahoo.com , tel.203-675-2092


Zarząd CPSD


Szanowni Dyrektorzy,Nauczyciele i Rodzice Szkół Polonijnych
Uprzejmie zapraszamy do prenumeraty kwartalnika CPSD „Asystent” – pisma „o nas i dla nas” – pisma, w którym znajdziecie Państwo pomoc w zakresie zarządzania placówką, ciekawe propozycje konspektów, informacje i relacje dotyczące działalności szkół, artykuły popularno-naukowe oraz ciekawe wywiady.  

Cena kwartalnika „Asystent”: 
Do 10 egz. 8 USD/szt.
Pow. 10 egz. 7 USD/szt.

prev next
play