W roku 2023 roku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych oraz wydawca czasopisma Centrala Polskich Szkół Dokształcających uzyskały dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wydawanie kwartalnika w wersji papierowej. Projekt Asystent bliżej Polski, Polonii i świata – wydawanie czasopisma "Asystent" dla nauczycieli polonijnych w 2023 roku . 

Nr umowy:  707/DWPP/23

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023 nr umowy 707/DWPP/23


PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW.

Z teki Asystenta nr 29 1/2023 - Wokół Wielkanocy – L. Bzowska

Proponowane metody aktywizujące związane z tematem Wielkanocy można zrealizować
z dziećmi w klasach 0–III, a niektóre nadają się również do wykorzystania w klasach starszych. Opisane tu schematy poszczególnych zabaw należy dopasować do możliwości dzieci i celów zajęć.


 
 

Asystent poleca:

Z teki Asystenta nr. 26 2/2022 Wielkanocne Rebusy – A. Matyszczyk

 
 

Kwartalnik CPSD "ASYSTENT"

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że kolportażem Asystenta zajmuje się obecnie Wioletta Jusińska - Prezes terenowy na stan CT przy CPSD. Wszelkie pytania\zamówienia\zmiany prosimy kierować na jej adres: wjusinska@yahoo.com , tel.203-675-2092


Zarząd CPSD


Szanowni Dyrektorzy,Nauczyciele i Rodzice Szkół Polonijnych
Uprzejmie zapraszamy do prenumeraty kwartalnika CPSD „Asystent” – pisma „o nas i dla nas” – pisma, w którym znajdziecie Państwo pomoc w zakresie zarządzania placówką, ciekawe propozycje konspektów, informacje i relacje dotyczące działalności szkół, artykuły popularno-naukowe oraz ciekawe wywiady.  

Cena kwartalnika „Asystent”: 
Do 10 egz. 8 USD/szt.
Pow. 10 egz. 7 USD/szt.

prev next
play