Tradycją naszego Święta Komisji Edukacji Narodowej są dyplomy prezesa CPSD przyznawane rokrocznie przez Zarząd CPSD. Również w bieżącym roku wręczymy takie dyplomy na Balu Nauczyciela 12 października br. osobom wyróżniającym się w szkołach i środowiskach polonijnych. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń kandydatów (nauczycieli i rodziców) wytypowanych w Waszych szkołach wg ustalonego przez Zarząd regulaminu:

szkoły liczące do 100 uczniów - 2 osoby

  szkoły liczące 100- 200 uczniów - 4 osoby

      szkoły liczące 200 i więcej uczniów - 6 osób 

Zgłoszenia kandydatów do dyplomów prosimy nadsyłać do 30 września br. na adres: mydwoje@optonline.net, czeki z opłatą za bal prosimy przesłać do Sekretarza Finansowego CPSD p.Waldemara Kułakowskiego

61-27 56th Road

Maspeth, NY 11378

tel. (917) 749-6578 wal52lach@gmail.com 

Tegoroczny bal odbędzie się w

Restauracji Princess Manor

92 Nassau Ave

Brooklyn , NY 11222

Cena biletu 70,00 USD 

Zgłoszenia, które nadejdą po terminie nie będą rozpatrywane.

 Z poważaniem,

Renata Jujka

Ewa Załusińska