Warsztaty dla nauczycieli klas 1-3

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie CPSD, które poprowadzi pani Lucyna Bzowska - nauczyciel, trener KLANZY i STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA ODN.

Temat Szkolenia:
IDZIE UCZEŃ…
1. Zabawy na imiona oraz wprowadzające w temat zajęć.
2. Wokół przyborów szkolnych (słownictwo, kolory, liczebniki, stosunki przestrzenne, programowanie systemu języka).
3. Podstawowe czynności, pasje, zainteresowania (czasowniki, odmiana przez osoby, formułowanie pytań i odpowiedzi, programowanie systemu języka).
4. Opis postaci (słownictwo, rodzaj gramatyczny rzeczownika i przymiotnika, zdania).

Fakultatywnie dla chętnych – Uczymy się czytać.

Szkolenie odbędzie się 21 września 2021r o godz. 6:00pm
Zapisy - mariapazdzior@yahoo.com

Maria Paździor- Marchwinski
Aneta MatyszczykMoe by zdjciem przedstawiajcym tekst CENTRALA POLSKICH SZK DOKSZTACAJCYCH W AMERYCE ZAPRASZA NAUCZYCIELI KLAS I-III NA WEBINAR IDZIE UCZE PROWADZI LUCYNA BZOWSKA 21092021 GODZ 700 PN ZAPISY MARIA PAZDZIOR- MARCHWINKI E-MAIL MARIAPAZDZIORYOHOOCOM