III edycja konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - 2/4/2023

Drodzy Dyrektorzy!
Zapraszamy uczniów do udziału w III edycji konkursu ,, Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni". Regulamin wraz z formularzami znajdują się w załącznikach. Jednocześnie zapraszamy nauczycieli: polonistów, historyków, informatyków oraz plastyków do Komisji Konkursowych.
W dwóch kategoriach konkursu: esej i film spotkania odbywać się będą online, natomiast Konkurs Plastyczny oceniany będzie w Szkole przy parafii Św. Cyryla i Metodego na Brooklynie, NY.
Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu z ramienia CPSD: Wiolettą Jusińską (203) 675-2092, wjusinska@yahoo.com
Wioletta Jusinska

 

Regulamin, formularze zgłoszeniowe do pobrania: