Centrala Polskich Szkół Dokształcających zawiadamia, że prowadzi kolportaż -   sprzedaż
podręczników szkolnych na rok szkolny 2020/ 2021.
Całością spraw związanych z kolportażem kieruje Waldemar Kulakowski , adres emailowy:
wal52lach@gmail.com,. tel 917 749-6578
Zamówienia na  podręczniki prosimy wysyłać w terminie  do dnia 31 lipca 2020 r.
Przy sporządzaniu zamówienia prosimy korzystać z Wykazu Podręczników i Pomocy Dydaktycznych
 zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Polskich Szkol w Ameryce .
www.centralapolskichszkol.pl  w  pozycji  KOLPORTAŻ


Podręczniki można będzie odbierać po wczesniejszym uzgodniieniu daty odbioru.
Informujemy  tez, ze :
1. Podrecznik do kl 1 "Polskie niezapominajki" ,  wszyscy uczniowie orrzymaja bezplatnie.
2. Jezyk polski kl.5 jest do sprzedazy ostani rok, podrecznik plus cwiczenia sa w starym wydaniu.
   Jest tez w sprzedazy nowy podrecznik
3. Podrecznik do klasy 6   jest tylko nowy
4. Jezyk polski kl 7 jest tylko nowy podrecznik, stary naklad wyczerpany.
5.Geogeafia kl 7 jest tylko nowy podrecznik z naniesionymi poprawkami i zmianami .


Oplaty kolportazowe wynosza 6%
W przypadku wysylki podrecznikow odbiorca oplaca koszty przesylki.
Do dnia 31 Pazdziernika 2020 powinna byc uiszczona oplata za zakupione podreczniki.
W sprawach zwiazanycxh z Kolportazem szkole moze reprezentowac tylko dyrektor lub osoba upowazniona.


 Z powazaniem
Renata Ochocka
Sekretarz Organizacyjny CPSD