Kolportaż podręczników na rok szkolny 2023/24 - 8/3/2023


Centrala Polskich Szkół Dokształcających zawiadamia , że prowadzi kolportaż podręczników na rok szkolny 2023/ 2024.

Całością spraw związanych z kolportażem kieruje
pan Waldemar Kulakowski ,
adres emailowy:

wal52lach@gmail.com,.

tel 917 749-6578

Zamówienia na podręczniki prosimy wysyłać w terminie
do dnia 10 sierpnia 2023 r.

Przy sporządzaniu zamówienia prosimy korzystać z wykazu podręczników i pomocy dydaktycznych
 zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Polskich Szkół w Ameryce .
www.centralapolskichszkol.pl 
w pozycji KOLPORTAŻ.

Podręczniki można będzie odbierać po wcześniejszym uzgodnieniu daty odbioru z panem Waldemarem.

Informujemy też, że :
1. Opłaty za kolportaż wynoszą 8%
2. W przypadku wysyłki podręczników odbiorca opłaca koszty przesyłki.
3. Do dnia 31 października 2023 powinna być uiszczona opłata za zakupione podręczniki.

W sprawach związanych z kolportażem szkołę może reprezentować  dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 
Z wyrazami szacunku
Renata Ochocka