Konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół zrzeszonych w CPSD w Ameryce

„Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” II edycja - 2/2/2022

 


Cele konkursu:

·     upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), pogłębienie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i obchodów związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

·     krzewienie postawy patriotycznej wśród uczniów;

·     pamięć o tych, którzy walczyli i budowali Polskę Niepodległą;

·     wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;

·     pobudzenie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów;

·     kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne;

 

Konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych uczniów oraz nauczycieli polonijnych:

Klasy: 1-3

Znaczek pocztowy upamiętniający „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Klasy: 4-6 i 7-8

Plakat wirtualny promujący „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Klasy licealne:

Quiz wiedzy o bohaterach (lista zagadnień podana przez organizatora konkursu po zgłoszeniu).

Nauczyciele:

Konspekt lekcji „Żołnierze Wyklęci - wzór bohatera i patriotyzmu”.

 

Pliki do pobrania: