Konkurs Biura Edukacji Narodowej IPN"Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie"
Termin: prace należy przesłać do 12 marca 2021r. (adres w regulaminie)  - pliki do ściągnięcia poniżej


Na prośbę Biura Edukacji Narodowej IPN, przekazujemy Państwu informację nt. organizowanego przez IPN w tym roku szkolnym konkursu "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie", skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół w wieku od 11 do 19 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży, szczególnie o polskich korzeniach, do zainteresowania się historią Polski oraz poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Będzie to już IX edycja konkursu, ale pierwsza, w której mogą wziąć uczniowie z całego świata. Warunkiem jest wykonanie pracy w języku polskim. 

Poniżej przesyłamy link do strony Instytutu Pamięci Narodowej, na której zamieszczone są wszystkie najważniejsze informacje dot. konkursu (wraz z załącznikami do wypełnienia dla uczestników): Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie - Edukacja IPN  Zachęcamy Państwa do dalszej promocji konkursu, a przede wszystkim do wzięcia w nim udziału. Jako placówka polska placówka dyplomatyczna, zamierzamy również włączyć się we wsparcie tej jakże cennej inicjatywy mającej na celu prezentację polskiej historii. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt (również telefoniczny). 

Z wyrazami uszanowania, 

Mateusz Z. Gmura

Wicekonsul
Konsulal RP w Nowym Jorku
Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym jednoetapowym konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w polskiej wersji językowej przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917 do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–19 lat

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz znajdujący się pod podanym linkiem:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/form/dodaj332,Epizody-z-najnowszej-historii-Polski-w-komiksie.html

Jest to zgłoszenie konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować i dołączyć do pracy.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 12 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl: 23 kwietnia 2021 r.

Uroczyste rozdanie nagród – 27 maja 2021 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie.

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.plPliki do pobrania: