Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć wszystkim, którzy występują z wnioskiem o Medal KEN, że dokumenty uzasadniające podanie o Medal muszą być wysyłane regularną pocztą na adres jaki był podany w komunikacie do dnia 30 czerwca. Bardzo proszę o nie przesyłanie całej dokumentacji pocztą elektroniczną.
Po wyżej wymienionym terminie nadesłane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem
Renata Ochocka