Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków CPSD
31 sierpnia 2023 godz. 7:30pm platforma ZOOM - 8/18/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

uprzejmie informujemy, że do Zarządu CPSD wpłynął wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, z prośbą o nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zgodnie z art. V, pkt. 9 Statutu CPSD, zarząd Centrali zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 7.30 pm. na platformie zoom. Link zostanie przesłany dzień przed rozpoczęciem zebrania.

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Powitanie zgromadzonych.

2.      Przedstawienie i zatwierdzenie planu i regulaminu zebrania.

3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ich zatwierdzenie.

4.      Odczytanie wniosku Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie           

          uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

5.      Wybór przewodniczącego, protokolanta Komisji Skrutacyjnej.

6.      Przedstawienie kandydatów.

7.      Wybory.

8.      Odczytanie wyników głosowania.

9.      Zatwierdzenie kandydatury pani Moniki Tyszuk, powołanej przez zarząd CPSD na stanowisko skarbnika.  Przedstawienie kandydata.

10.  Głosowanie.

11.  Odczytanie wyników głosowania.

12.  Wolne wnioski i zatwierdzenie wniosków przez Komisję Wniosków.

13.  Zamknięcie zebrania.

 

Potwierdzenie obecności z imiennym podaniem nazwisk osób zgłaszanych przez dyrektora szkoły na zebranie prosimy kierować na adres e-mail: rochocka@aol.com do 28 sierpnia 2023 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Renata Ochocka