Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie NIEPODLEGŁA1918.PL
Konkursy dla uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą
Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej zaprasza uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL, którego celem jest aktywizacja środowisk szkolnych do przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Projekt zakłada przeprowadzenie następujących konkursów:
Konkurs literacki zatytułowany „Czym jest niepodległość?”, który ma zachęcić młodzież do zastanowienia się nad tym, co niepodległość znaczyła dla wcześniejszych pokoleń, na czym polega dzisiaj oraz czym powinna być dla młodych ludzi będących u progu dorosłego życia.
Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą wybitnej postaci historycznej zasłużonej dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz odbudowy II Rzeczypospolitej.
Konkurs plastyczny „Plakat na Święto Niepodległości” polegający na wykonaniu pracy plastycznej, która będzie promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.
Quiz historyczny „Co wiesz o Polsce niepodległej”, który ma zachęcić młodzież do pogłębienia wiedzy na temat okoliczności powstania II Rzeczypospolitej oraz jej historii i kultury.
Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się również na naszej stronie www.okp.krakow.pl w zakładce Projekt NIEPODLEGŁA1918.PL

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami z Krakowa,
Barbara Dudzik
Urszula Hanc

Regulamin konkursu literackiego.pdf
Załącznik nr 1_konkurs literacki.doc
Regulamin konkursu plastycznego.pdf
Załącznik nr 1_konkurs plastyczny.doc
Regulamin prezentacji multimedialnej.pdf
Załącznik nr 1_prezentacja.doc
Regulamin quizu.pdf
Załącznik nr 1_prezentacja.doc