Zarząd CPSD


dnia 6 grudnia br. na pierwszym zebraniu Zarządu CPSD zostały przydzielone następujące funkcje:

Prezes CPSD – dr Dorota Andraka

Wiceprezes – mgr Renata Jujka

Wiceprezes – mgr Maria Paździor Marchwiński

Sekretarz protokołowy – mgr Aneta Matyszczyk

Sekretarz organizacyjny – mgr Renata Ochocka

Sekretarz finansowy – Waldemar Kułakowski

Rzecznik prasowy – mgr Elizabeth Laskowski

Prezesi terenowi

mgr Ewa Załusińska – NY, NJ

mgr Paulina Surowiec – NY

mgr Anna Tracz – NJ

mgr Hanna Czuma – PA, NJ

Wioletta Jusińska – CT, FL, TX, WI, AZ

mgr Jan Kozak – MA, RI

Pragniemy Państwa poinformować, że na następnym spotkaniu zostaną ustalone zadania poszczególnym członkom zarządu, terminarz spotkań z dyrektorami i warsztatów metodycznych. Podany zostanie także termin zgłaszania kandydatów do komisji socjalnej, stypendialnej i młodzieżowej.

Dzisiaj życzymy Państwu zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022.

 

Aneta Matyszczyk

Sekretarz protokołowy